Hőtérkép
 

Kerepes Város 

Körzeti Megbízottjai:

Szabó Attila r. törzsőrmester

06-20/559-8909

Göbölös Ferenc r. törzsőrmester

06-70/492-0763


kerepesi buszmenetrend


polgárőrség:

06-20/618-9492

vízmű:
06-28/492-110
Akkor hát feladjuk? – 22. rész – demokrácia (jan. 14.)
Mit is kellene feladni? – folytatom a címben feltett kérdést. Például hitünket a demokráciában. Életem első és második harmadában azt sulykolták belém, hogy a népuralom fontos dolog, hogy abból nem engedünk, mert mi vagyunk a nép, és nem tűrjük az elnyomást, a zsarnokságot. Hogy nincs szükség úri osztályra, de még urakra sem. Majd a dolgozó nép eldönti, mit akar, mert megvannak a képességei ahhoz, hogy irányítani tudja a társadalmat, tanították nekünk. A marxizmus vezette be a kizsákmányolás fogalmát, az aránytalan elosztást kritizálva.

Ma ott tartunk, hogy a marxista államok elbuktak. Ezzel szemben a kapitalizmus állva maradt, mert némileg tudta a hibáit korrigálni, és meg tudott újulni. Sőt, a polgári demokrácia beépítése után a nyugati kapitalizmusról azt lehet gondolni, hogy egy sokak számára elfogadható rendszer. A nyilvánosság felé történő nyitás, a sajtószabadság kiszélesítése fejlődési fokozat a szabadság terén. Mert hát a szabadság a polgári demokrácia egyik legfontosabb eleme.

A gond, ami körvonalazódik, hogy a demokratikus véleménynyilvánítások – amikor mindenki mindenbe beleszólhat – eredményeképpen károk keletkezhetnek a társadalom alakításában. Még az is előfordulhat, hogy úgy járunk, hogy a nép a rend védelme érdekében önmagát kezdi korlátozni. Persze nem ez a célja, de némi agymosás után keletkezhetnek rossz döntések (pl. brexit), ha a köznépre bízzuk a jövőt.

Már az előbbi feljegyzésemben is írtam arról, hogy az emberek a körülöttük levő világot leginkább érzelmi alapon ítélik meg. Nem mondom, hogy nem gondolkoznak (pedig ezt ma divat állítani), mert gondolkodnak bizony, de a ráció elsősorban az életben maradást és a boldogulást kíséri, a dolgok megítélésében azonban nem tudják magukat függetleníteni a szubjektív elemektől, pontosabban az érzelmektől. A XX. század a racionalizálásban elég 
messzire ment, viszont a materialista gondolkodás nem tudott igazán elfogadható választ adni az élet nagy kérdéseire, az ember keletkezésére, és az emberi élet céljaira vonatkozóan. Az evolúció elmélete nem elég érdekes, és dehonesztáló, hogy az Ember valamiféle alacsony rendű élőlény utódja lenne. Ez nem felel meg azoknak a képzeteknek, melyek az ember felsőbbrendűségét hirdetik, méghozzá annyira felül, hogy az mindenek feletti, tehát isteni eredetű. (Hogy mi is az az isteni eredet, arra már senki nem kíváncsi, el kell hinni, és kész.)

Szóval így válik a gondolkodás a hit foszlányává, és lesz a tipikus emberi viselkedés kárvallottja. Gondolkodunk, összefüggéseket fedezünk fel, egyre többet, de haladás leginkább csak a műszaki életben vagy az orvostudományban van, az emberiség nagy kérdéseire csak a hit ad magabiztos választ, a tudományos feltételezések – természetüknél fogva – óvatosak a maguk igazának propagálásában. Mondani sem kell, a magabiztos magyarázatok jobban megfogják az embereket, és a transzcendens alapon nyugvó hit egyenesen kívánatos számukra.

Az inga, mely az értelem és a hit között leng, ma a hit oldalán van, ellentmondva a XX. század fő gondolkodási vonulatának, a materializmusnak. Az emberek ma jobban hisznek a szép szavaknak, mint a racionális érveknek. Ebből fakad, hogy bármely ország népe ma jobban manipulálható, mint évtizedekkel korábban, annak ellenére, hogy az iskolázottság nagyot nőtt.

Úgy tűnik, hogy a demokrácia és a populizmus egy úton haladnak, márpedig a világ tele van bonyolult és nehezen megoldható feladatokkal. Káros azt hinni, hogy ezt a helyzetet csak rendpárti politikusok tudják kezelni, akik az intellektuális világ elvetésével erőből akarnak mindent megoldani. A nép imádja az erős vezéreket, és a mai világban hajlamossá vált megint diktátor típusú embereket választani. Történelmi tapasztalat, hogy ebből még soha semmi jó nem származott.


Akkor hát feladjuk? – 21. rész – média (jan. 10.)
A legnagyobb tévedésem a média szerepének megítélésében volt. 2004-ben még azt gondoltam, hogy az emberek ma már elég értelmesek ahhoz, hogy tényszerű közlésekből a társadalom számára hasznos döntéseket hozzanak, vagy ahhoz hozzásegítsék a vezetőket. „Népfelség”, akkor még hajlamos voltam azt hinni, hogy ez a fogalom létezik. A média pedig arra való, hogy tényeket közöljön, melyek alapján az okos társadalom a demokrácia égisze alatt gondoskodik a társadalom fejlődéséről.
 
Ma már erre azt mondják, hogy ez afféle liberális felfogás, és ezt ma divat pocskondiázni. Sajnos ez nem is annyira szabadelvű gondolat,mind inkább egy bőrfotelben képzelődő ember elképzelése. A 2004 óta eltelt idő alatt ugyanis nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a „nép” nem elemzi a mindenkori társadalmi helyzetet, hanem leginkább érzelmi alapon dönt. Tehát olyan bonyolult kapcsolatokat, mint például az életszínvonal és a beruházások, vagy a jólét és a tudás, nem képes megérteni, különben is nagyon távol áll tőle az elvont gondolkodás. Az emberek többsége csak az életét közvetlenül befolyásoló tényezőket értékeli. Ezért lehet olyan szemfényvesztéssel élni, mint a „rezsicsökkentés”, vagy a nyugdíjasoknak szóló különböző kedvezmények stb.

Kerepes sajátos helyzetben van a média szempontjából. Egy terebélyes falu és egy peremváros keveréke, ahol a falusi zártság és a betelepült megélhetési migránsok közömbössége keveredik. Ráadásul nemzetiségi falu egy nagyváros közelében. Tabu és apátia él egymás mellett. Paraszti maradiság és lumpen proletárság, a múlt képződményei. Kerepes ma maga a múlt, s a mai vezetőség még rá is rak egy lapáttal, amivel nagyon elégedett.
 
No, most akkor az a kérdés, hogy milyen hatással van a helyi szabad sajtó az ilyen településre? Azt gondoltam 2004-ben, bízva az emberek felvilágosultságában, hogy lesz vevő a szabad véleménynyilvánításra. Volt is, de nem sokan éltek vele. Zavaró tényező, hogy Kerepesen (de máshol is) azok nyitnak a közéletre, akik helyi vezetők akarnak lenni. Másképp miért is foglalkoznának közügyekkel, ez régen csak az urak dolga volt, később az elvtársaké, de hétköznapi ember nem vélekedett települési léptékben. Ezt gondolják, főleg az idősebbek. Így aztán a civil újságírók is bekerülnek abba a körbe, akikről azt gondolják, hogy „biztos ezek akarnak itt uralkodni…”, tipikus plebejus észjárással.
 
Aztán 2010 óta az történik az országban, hogy a kormánypárt rátelepedik a médiára, és anyagi erőfölényéből következően felvásárolja. Tehát közpénzből csinál magának propagandát, ezt ma lakájmédiának hívják. Az önkormányzatok is bértollnokokat foglalkoztatnak. Ha rajtam múlna, egy fillért sem adnék ilyen médiára. De hát az emberek megszokták a XX. században, hogy a média a hatalom kezében van, és a hír felülről jön, nekik itt, alul el kell azt hinni. Vagy ha nem, akkor nem nézik a helyi tévét, nem olvassák a szép-színes önkormányzati újságot. A pletyka viszont terjed a hagyományos módon, és ma ott tartunk, hogy az igazmondást tekintve „jobban teljesít”, mint a helyi média.
 
Persze ha most valaki azt mondja, hogy mit akarok én a helyi médiával, amikor az országos média össze-vissza halandzsázik, akkor van némi igaza. De hát a Szilas Blog Kerepessel foglalkozik, nem az országgal.

Akkor hát feladjuk? – 20. rész – nyíltság (jan. 2.)
2004-től legalább két évig Kerepesen, 3200 példányban sokszorosítva házhoz vittük a Civil Iránytűt, a Pátria Egyesület havilapját. Azt gondoltuk, hogy ezzel szolgálatot teszünk a demokrácia, a nyílt társadalom megvalósulása és Kerepes nagyközség felemelkedése ügyének. Addig a  kerepesi emberek a helyi eseményekről – más időszaki újság nem lévén – csak az önkormányzat lapjából tájékozódhattak. Az ilyen lapok mindenhol a település vezetősége befolyása alatt vannak, így csak a sikerekről tájékoztatnak, vagy ha említenek is kudarcokat, azt más számlájára írják. Propaganda újság, mindenki annak veszi. Ráadásul a Kádár-korszakban kialakult az a képzet, hogy az újságot „felül” írják, azaz központi véleményt tartalmaz, azzal vitatkozni nem lehet.
 
No, szóval igyekeztünk demokratikus hangnemű, szinte tárgyilagos újságot írni. Voltak olvasók, akiknek ez tetszett, és gratuláltak hozzá, de sajnos két év alatt sem vált közismertté ez a havilap. Akkor ezt kudarcként éltem meg, hozzátéve, hogy egyik oka lehet, hogy nekünk – az önkormányzattal ellentétben – nincs pénzünk szép-színes újságot kiadni, és az emberek csak ilyeneket vesznek komolyan. Pedig nem ez a baj…

A baj abból a tévedéstől ered, hogy a tárgyilagos („mérsékelt”) információközlés nem elég figyelemfelkeltő, és nem tud kilépni a szürkeségből. Aztán az is kiderült, hogy az emberekre nem lehet úgy hatást gyakorolni, hogy egy újságban értelmesen elemezve megírjuk nekik mindazt, amit környezeti valóságnak tartunk. Hogy megpróbálunk jogszabály követők és pártatlanok lenni, még ha nehezünkre is esik is, elismerve mindkét vagy több ellenérdekű fél igazságának a lehetőségét, nem ítélkezve felettük. Ez legfeljebb csak az egyetemi tanár szintű, gondolkodó emberekre van hatással, akik képesek más véleményét elolvasni, meghallgatni, és nem okoz bennük mély döbbenetet, hogy másnak is lehet némi igaza. 
 
Igazmondó, független, sokszínű önkormányzati újságot nem tudnék mondani, az országban ilyen talán nincs is. Egy települési lakóközösségnek különben sem lehet közös újságot írni, mert nem homogén massza, hanem a területre gyűlt különböző társadalmi rétegek sokaságából áll össze. Mindegyik csoport más hangvételű, világnézetű újságot olvasna szívesen.

No, igen, de ha így van, akkor miért ne lehetne például Kerepes lakossága egyetlen érdekcsoport, melynek közös érdeke a település megismerése, az "otthon vagyok" érzés kialakítása. A válasz: mert csak addig jutottak el a szociális fejlődésben, hogy a lakóingatlan az, ami igazán az övék, azon kívül közszolgáltatási terület van, melynek használatára befizettek. Vagyis a kerítésükön túli területért nem felelősek, egyszerűen igénybe veszik, és kész. Szabadidőt, ami nincs, mondják, erre nem áldoznak.

Csak hát az önkormányzásnak az a lényege, hogy a település szuverén terület, ahonnan távol tartva a máshol élők más érdekeit, belül közösen határozzák meg, hogy mit akarnak. Ehhez a választott vezetőség, a civil szervezetek és lokálpatrióta csoportok összehangolt együttműködésére van szükség. Az nem önkormányzat, ami most van az országban, miszerint a választott vezetőség az emberek feje felett azt csinál, amit csak akar. Ráadásul politikai ideológiákkal mossa az agyakat, ami különben sem a dolga. Az önkormányzat nem politikai hitközösség, hanem egy földrajzi alapon nyugvó sokaság. A sokaság figyelmét kellene a közös lakóhelyre összpontosítani. 
 
Mindig hangsúlyozom, hogy „embert” kell településvezető posztra választani, és közösséget építeni. Utóbbi úgy nem fog sikerülni, ha a vezető vagy az újságja bármilyen alapon megosztani igyekszik a lakosságot. Ez közönséges rombolás.


Akkor hát feladjuk? – 19. rész – „ius murmurandi” (dec. 30.)
Az ókori Rómában már szólásszabadság volt, azaz a „mormogás” jogát elismerték. Ezzel szemben Magyarországon 1990-ig nem volt megengedett a vezetőket bírálni, mondván, hogy ez tiszteletlenség, sőt (felség)sértés, vagy éppen a rendszer elleni agitálás, amit aztán szigorúan büntettek. „Amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek”, tartja a régi mondás. A közemberek, alattvalók lealázása a Jupiterek számára élvezetes lehetőség volt. De a parancsuralmi rendszerek mindegyikére jellemző volt a felülről jövő pökhendiség, az alul levőknek be kellett fogniuk szájukat. Mindezt a tekintély fenntartása védelmében. „Hogy jössz te ahhoz, hogy a szüleidet bíráld?”, kérdezték a gyerektől még a XX. században is, s talán még ma is kérdezik egyes családokban. Az ilyen rendszerekben nem alakul ki értelmes párbeszéd, és a problémákat a hierarchia által diktált erőviszonyok szerint rendezik.

A demokráciában a kritika megengedett, bár minden hatalom prüszköl ellene. Attól félnek, hogy fellázad ellenük a nép, mely alaphelyzetben birka módjára terelhető. A nép ugyanis – ha van ilyen homogén csoport egyáltalán – nagyon egyszerű eszközökkel kezelhető, és a többsége – eltérő mértékben – manipulálható. Aztán ha a manipulált tömeg lesz a hangadó, a hatalom győztesnek tekintheti magát.

No, hát ennyi bevezető után nézzük, hogy mire is jó a mormogás. Ma, a demokráciának mondott társadalmi viszonyaink mellett úgy tűnik, hogyha mindenkinek mindent szabad mondania, leírnia és terjesztenie, akkor a sok levegőben röpködő vélemény hatására a tájékozatlan ember összezavarodik. A mi társadalmunkban az emberek túlnyomó többségének egyszerűen nincs véleménye a közéletről, a „politikáról”, kivéve azokat, akiket egyik vagy másik politikai rendszer megnyomorított, vagy éppen kiemelt. Az ilyen emberek, és többnyire a leszármazottai is stabil szavazókká válnak, a politikai hovatartozás a családon belül tradícióvá válik. Ők minden körülmények között arra a szervezetre (pártra) szavaznak, ahova tartozónak érzik magukat. Annyira biztosak a dolgukban, hogy csak az a fajta vélemény érdekli őket, mely egyezik az övéikkel. Tehát egy más csoportból érkező mormogás nem érdekli őket, azt különben is hazugságnak tartják, és elkerülik.

Mindebből az tűnik ki, hogy a szabad véleménynyilvánítás hatása – miszerint a véleményeket a fogadó oldalon elemzik, és abból észszerű magyarázatokat gyártanak, majd ennek hatására a szavazók olyanokat emelnek be a hatalomba, akik arra érdemesek – nem következik be. Biztosan van hatása a társadalomra a vélemény szabad terjesztésének, de nem akkora, mint azt a politológusok gondolták. Az emberek ma Magyarországon nem racionális összefüggések alapján, hanem érzelmi alapon, illetve identitás szerint választanak. A politikusok pedig az érzelmek felkorbácsolásával, azon belül leginkább gyűlöletkeltéssel operálnak.

Ma már úgy tűnik, hogy a magyar társadalomra nemigen hat a mormogás, a sok kritika, és a hatalom egy idő után megszokja, hogy állandóan bírálják, de akár azt is, hogy ordenáré módon szidalmazzák.

Kerepesen az érzelmek mellett a közömbösség is jelentős tényező. A lakosság jó része annyira tájékozatlan a helyi ügyekben, hogy még érzelmileg sem igen lehet befolyásolni. Viszont a régi falusi reflexek, a többiekhez való alkalmazkodási szokás azt eredményezi, hogy központi vélemény alakul ki, ami akár többséget is eredményezhet. Szavazni leginkább az idősek mennek el, ők ezt kötelességszerűen teszik, és hajlamosak a fő sodrásirányban haladva a falu szája szerint voksolni. Ezt szokták meg életük során, ekkor érzik úgy, hogy tesznek a közösségért. A falu mindig zárt közösség volt, abból kilógni egyéni véleményekkel, a szokások megváltoztatásával nem volt tanácsos.
 
Tehát lehetséges, hogy a szólásszabadság, bármennyire is jól hangzik ez a szó, nem tudja jelentősen befolyásolni a demokrácia irányulását. Az emberek ismerik a politikusok bűneit, de nem erkölcsi, hanem szimpátia vagy világnézeti hovatartozás alapján állnak hozzájuk.  Az övéiknek mindent megbocsátanak, az ellenségnek titulált másikaknak meg a legkisebb hibáit is felnagyítják. A kibeszélés ezen ritkán segít...


Akkor hát feladjuk? – 18. rész – Isten, haza, család (dec. 23.)
A magyarországi keresztény nemzeti konzervatív alapon működő társadalom evidenciának tartja az Istenhez, a hazához és a családhoz való kötődést, illetve ezeket, mint identitásokat jelöli ki. A tradíciók között vajon miért nem szerepel a településhez való kötődés?

Falun az idősebbek, akik ott születtek és élték le az életüket, érzelmileg kötődnek talán még a házakhoz is, de leginkább persze a hasonló őslakosokhoz. A régi falu zárt közösség volt, egymás előtt éltek, mindenki mindenkiről mindent tudott. A munka és a szórakozás is ugyanabban a helyi közegben zajlott, ebből kilógni nem illett, mert megszólták az embert, és elkerülték, ami kínos lehetett. Az emberek nem tették ki magukat a kirekesztésnek, inkább jópofit vágtak a nem tetsző dolgokhoz. Nyelték le a falusi életet, megszoksz vagy megszöksz, ezt ismerjük.

Együtt élni egy zárt közösségben csak úgy lehetett, hogy a nyílt konfliktusokat kerülték. Persze volt veszekedés, sőt verekedés is, leginkább a kocsmában a legények között, de a feledés homálya gyorsan ráborult a disznóságokra. Muszáj volt felejteni, ellenkező esetben felhalmozódott volna a gyűlölet, és azt egy falu nem engedhette meg magának, hogy a békétlenség miatt a szomszéd falvakban rossz hírüket keltsék. Tehát a falu összezárt, és ragaszkodva a szokásokhoz mindig minden maradt a régiben. Igen, újítani nem volt üdvös dolog, mert félő volt, hogy elvész a múlt, így a változatlanság lett a biztosítéka a túlélésnek.

Nyilvánvaló, hogy ma ez a konzervatív hozzáállás idővel azt eredményezi, hogy a világ, mely mindig halad valamerre – előre? –, a zárt falut maga mögött hagyja, és elérkezik az idő, amikor a lemaradás olyan mértékű, ami már-már kínos.

Kerepesen legutóbb 1995-ben következett be ez a töréspont. Ekkor vált el Kistarcsa az örökösen sivalkodó Kerepestől. Hogy jogosan vagy nem jogosan, ma még nem látni tisztán, de úgy tűnik, hogy Kerepes vezetősége Kerepestarcsa kötelékében kisebbségbe kerülvén ellenzéki szerepre kényszerült, miközben a népe a ma is meglevő közönnyel élte meg a közéletét. A többségben levő Kistarcsa elrúgta magától Kerepest. Persze Kerepes is le akart válni előzőleg, de a közömbös lakossága nem volt hajlandó erről megfelelő számban szavazni.

A szétválás látszólag dacból történő önállósodási törekvés volt, de ma már kezd kirajzolódni, hogy ezekben a változásokban az önkormányzás lehetősége is szerepet játszott. Az immár önálló Kerepes nagy reményekkel indulhatott, de nagyon gyorsan kiderült, hogy nem tud a múlt görcseitől megszabadulni. A falu őskerepesi magja minden változási törekvésnek ellenállt. Semmilyen új beruházást nem fogadtak el, pedig jött volna ide élelmiszer nagyáruház, és még mások is. Például az M31-es autópálya lehajtója ügyében semmilyen lobbizás nem történt, a vezetőség nem volt hajlandó akkora többletmunkát végezni, ami az autópálya menti ipari terület kialakításához kellett volna. Pedig hogy egy területen belüli autópálya a község felvirágoztatásához vezethet, azt máshol nagyon is tudják, de Kerepest nem érdekelte.


Miről is van itt szó? A településhez való kötődés és az önálló polgári gondolkodás szükségessége szemben áll a középkor paternalizmusával. A modern állam nem vállalja fel a településen belüli szabályozás terhét, helyette bizonyos önrendelkezést enged meg,  de nem is ad az állami kincstárba befolyó adókból annyit, amennyi szükséges lenne a település fenntartásához. Helyette megengedi, hogy önállóan vethessen ki adókat a település, azaz a település a saját viszonyaihoz mérheti a bevételét.
 
Kerepes édesded falusi álmát aludta kb. 2006-ig. 2000-ben önálló ÁRT (Általános Rendezési Terv) készült, mely már előre jelzett bizonyos beépítéseket, de szakhatóságokhoz nem kerülvén nem is léphetett hatályba. De ez nemigen zavart senkit, már korábban is lakótelepeket kezdtek építeni át nem gondolt módon. A kiváltó ok az volt, hogy 1990 után nagy mozgások indultak a budapesti ingatlan bumm következtében. A fővárosi ingatlanok ára hirtelen megnőtt, ezzel szemben Kerepesen még potom pénzért lehetett családi házhoz jutni. Anyagilag nagyon megérte Kerepesen építkezni, illetve kiköltözni.

Mindezen változások robbanásszerűnek tűnnek, hiszen megelőzően, fél évszázaddal azelőtt még nemzetiségi jellegű, zárt életet élt a falu. A XX. század első évtizedeit követően Kerepesen már nem lehetett megélni a hagyományos mezőgazdaságból, ezért eljártak Pestre dolgozni. Állítólag fél Budapestet környékbeli tótok építették, úgy értve, hogy a segédmunkát adták hozzá.
 
Kerepes nem tudta felvenni a tempót a világgal. A hagyományos mezőgazdaságot erőltették, szemben a kor kívánalmaival, például a főváros élelmiszer ellátásában kellett volna részt venni primőr termékekkel. Az 1930-as években már nyilvánvalóvá vált, hogy Kerepes sorsa a szegénység.


Akkor hát feladjuk? – 17. rész – mire jó egy egyesület (dec. 5.)
A 2000-es évek elején Magyarország más volt, mint ma. Akkor még hinni lehetett, hogy nemsokára nyugati ország leszünk, ehhez megvannak az alapok, csupán be kell indítani a polgári demokratikus államberendezkedést. Ebben a jogállamnak nevezhető formációban a civil szervezeteknek kiemelt lehetőségei voltak. Egyrészt ügyfél jogosultsággal sok mindenbe beleszólhattak, másrészt mint nonprofit vállalkozást üzemeltethettek, harmadrészt, és nem utolsó sorban indulhattak a helyhatósági választásokon. Tehát társadalmi típusú civil szervezetet létrehozni és működtetni egy településen nagyon fontos demokratikus lehetőség lehetett – volna.
 
Egyrészt tehát a civileknek a ma sokat emlegetett „fékek és ellensúlyok” jellegű szerepet játszani, másrészt az önkormányzatokkal együttműködve kiegészítő-segítő társadalmi tevékenységet kellett volna folytatniuk. Vagyis a hatalmat ellenőrizni, ugyanakkor a tevékenységét segíteni azzal, hogy az önkormányzást helyes – nép által támogatott! – társadalmi irányokba terelik. Tehát egy olyan népi kezdeményezés, melynek létrehozása és működtetése fontos tényezője lehetne az önkormányzásnak. 

No, de hát elképzelhető-e, hogy egyszerre ellenőrzik és segítik a választott önkormányzatot? Kelet-Európában nehéz kiűzni a fejekből a tekintélyelvűséget. Amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek, ezt tanították a szüleinknek. Az ilyen hatalom tradicionálisan nem viseli el a kritikát, és visszavág, szintén tradicionálisan.

A rendszerváltás sutba vágta a tekintélyelvet, és favorizálta a kritikai fellépést, mint a fejlődés hajtóerejét. Ez annyira nem működik nálunk, annyira nem képesek elviselni az emberek azt, hogy ha nem adnak nekik igazat, hogy az ellenvélemény kifejezetten támadásnak tűnik számukra. A mi zárt társadalmunkban a kritikák hátulról jönnek, szemből többnyire mosolyt és egyetértést kapunk, erre szocializálódtunk. Ezt a megrögzöttséget nem lehet egy új államberendezkedéssel, új alkotmánnyal megszüntetni.

Igen, még sok a púder, annyi a jóakaratról való bizonygatás, hogy az már-már a fejlődés gátja. De miért kell mindig szépeket mondani egymásnak, és ugyanakkor hátulról támadni? Talán megint jöhetnék azzal, hogy hiányzik a polgári mentalitás, amelyben több a racionális elem, mint a konzervatív megrögzöttség. Nyitni kell! A problémákat nem lehet megoldani örökös szépkedéssel, mert az lesz a vége, hogy a szőnyeg alá kerülnek a feladatok. Hát igen, bármennyire is nem szimpatikus sok embernek a kapitalizálódás, bizony az önálló vállalkozás elősegíti a gondolkozásra való törekvést, és urambocsá’ szükségessé teszi a vélemények ütköztetését a jobb eredmény elérése céljából. Vagyis ez már egy sokkal felvilágosultabb, racionálisabb világ.

Visszatérve Kerepesre, a 2000-es évek elején komoly ellenségképek rajzolódtak ki a helyhatalom képviselői és a lakosság egyes csoportjai között. Még a régi Kerepesen csak hagyján, de Szilasligeten sokan nehezen viselték el az elmaradottságot és a vezetőség tehetetlenségét.

A vezetőségre vonatkozó kritikák jellemzően erkölcsi jellegűek voltak. Csalnak, lopnak, hazudnak, állították róluk sokan. – Bezzeg mi nem csalnánk, ha oda kerülnénk –, ezt lehetett kikövetkeztetni. – Mi rendesek vagyunk, szemben a vezetőkkel, akiket el kell távolítani a helyükről. – A vezetők titkos megbeszéléseken hozzák a döntéseket, biztosan van mit takargatniuk, és így tovább...

Az újdonsült és többnyire alacsony társadalmi rétegből kikerült elöljáróknak vezetői gyakorlatuk nemigen volt. Továbbá politikai ismeretek hiányában a lakossággal való párbeszéd, a „kommunikáció” fontosságát nem ismerték fel.


Akkor hát feladjuk? – 16. rész – zavaros idők (nov. 26.)
Tehát ott álltunk egy frissen alakult civil szervezettel 2004 nyarán. Mindenképpen ütős anyaggal szerettem volna belépni az önkormányzat ajtaján. Ugyanis az önkormányzattal volt bajunk elsősorban. A „fogjuk meg egymás kezét” mézesmázos jelszóval alakoskodó testületi többség messziről alkalmatlannak tűnt egy 8-9 ezres település vezetésére. Sem üzemeltetni nem tudtak, sem fejleszteni. A testületi jegyzőkönyvek arról tanúskodtak, hogy állandóan az összetartással voltak elfoglalva, egymást izélgették, miközben egyes nagyhangú vezetők építkezni szerettek volna. A nagylöttyös akaratból úgy tűnt, érdekük fűződik hozzá.

A triumvirátus néven emlegetett csipet-csapat a haver építési vállalkozónak kínálgatta beépítésre a jobb ingatlanokat. Velük szemben állt az egyszemélyes építési osztály, aki  igyekezett keresztbe tenni az építőknek. Ez a két pólus mondvacsinált ürügyekkel akadályozta egymást. Így 
országos újságcikkek is születtek olyan címmel, hogy a lakók beköltözését akadályozza az építési osztály. Volt itt minden a telekegyesítéstől a tűzcsap engedélyezéséig, amire hivatkozni lehetett, mint időigényes dologra. Valójában ezek pitiáner hatalmi harcok voltak, bár hallottam kromofággal való autó leöntésről is. Nyilván nem fillérekről lehetett szó, bár a kerepesi szegény vezetőknek a kis pénz is pénz.

Volt aztán háziorvosi csetepaté, az orvos barátnő elhelyezési kísérletével. Még a közkedvelt háziorvosnak is nekimentek, nem számított, hogy mit mond a törvény. Állandó konfliktushelyzetben élt a nagyközség, legalábbis mi így éreztük.
 
Az alpolgármestert kiutálták, mert nem lett házőrző kutya, aztán a polgármester elment fél évi betegszabadságra, mire fel megállt az élet. Kis dolog, de jellemző: például a Béke és a Wéber Ede utca kereszteződésében levő elsőbbségadást 
kötelezővé táblát elfűrészelték, akkoriban ez helyi népi szokás volt, de nem zavart senkit, az autósok megadták az elsőbbséget. Majd átadták a „nyugdíjas házat”, mire kihívtuk a Hír TV-t, de elbújt az alpolgármester, vele nem lehetett interjút készíteni, és így tovább. Szóval építés és gazdátlanság, e két dologgal jellemezhető a Bók-korszak. No meg azzal, hogy kiadtak építési engedélyeket lakóházakra, de nem voltak megfelelő utak.  (Lásd a képeket!)

Az ütős belépőnek szánt Pátria-féle „civil koncepció” a településfejlesztésről, a süllyesztőbe került, bár nemrég mondta valaki, hogy akkor tanácskoztak róla. Hogy mi volt a vélemény, arról nem hallani. Tény, hogy az önkormányzat koncepciója merőben más volt, egy kicsit műanyagnak éreztem, olyannak, amit össze szoktak ollózni koncepciót gyártó építész tervező cégek. Rutinból gyártják a koncepciót, témasablonokból összeállítva. A Pátria-féle tulajdonképpen félamatőr vitaanyag volt, tele realitásokkal, de hát akkor még nem tudtam, hogy Kerepesen nincs hagyománya annak, hogy vitát akarnának nyitni olyan dolgokról, ami a vezetőség kritikájához vezethet. Valamint, hogy a településfejlesztés az urak dolga, a parasztnak ugyan mi köze lenne hozzá?
 

Akkor hát feladjuk? – 15. rész – kispolgári múlt (nov. 17.)
Negyvenhétéves koromban költöztünk Kerepesre, előtte Budán, Szegeden, Pécsett, Kecskeméten, Békéscsabán, majd Budapesten (Angyalföldön és Sashalmon) laktam. Kerepes-Szilasligeten tizenkilenc éve élek családommal, de ma úgy néz ki, megyünk innen tovább, és a földi pályafutásomat nem itt fogom befejezni. A költözéseket mindig valamilyen kényszerhelyzet hozta. Egyik helyen születtem, másik helyen töltöttem a gyermekkoromat, a harmadikon tanultam, a negyedeken dolgoztam, az ötödiken katona voltam, családot alapítottam, és így tovább vitt a sors Szilasligetre. A rendszerváltás váltotta ki belőlem a közéleti aktivitást, előtte igyekeztem nem politizálni. Még valamikor a 70-es években határoztam el, hogy semmilyen pártba nem fogok belépni. Különben is inkább a műszaki dolgok érdekeltek, azok igazságtartalmával meg voltam elégedve, az emberi társadalom mindig is elfogadhatatlanul gyarló volt számomra.
 
Abban a kispolgári-értelmiségi miliőben, amiben nevelkedtem, az erkölcs és a tisztesség volt a legfontosabb. A család római katolikus, de templomba nem járt, és gyaníthatóan a papokat nem szerette. Egy apai visszaemlékezés például arról szólt, hogy volt Fóton egy plébános, akinek pápai gyűrűjét csókkal illett megtisztelni. Nos, ez a pap úgy tartotta a kezét, hogy ne csak az ujján levő gyűrűt, hanem kezét is érje a csók. Nagyon utálták sokan emiatt.

Valószínűleg a hatalommal szembeni ellenérzéseimet otthonról hozhattam. Nem arra oktattak, hogy a hatalmasokat el kell fogadni, mert nem tehetünk mást, hanem arra, hogy ezeket az undorító embereket el kell kerülni. Otthon semmi forradalmiság nem volt, társadalommal nem foglalkoztunk, inkább csak művészettel. Például – s ehhez hasonlókat tartok kifejezetten polgáriasnak – már hat éves koromban kaptam egy üres fényképalbumot, később egy fényképezőgépet. Majd hegedülni tanultam, később zongorázni. A komolyzene és a Kodály-módszer volt a két meghatározó elem általános iskolás koromban.

Az apám azt mondta, hogy legyek zenész, már csak azért is, mert szerinte napi nyolc órát ülni egy irodai íróasztal mellett borzasztóan idegesítő. Inkább üljek be egy zenekarba, ha esetleg nem felelnék meg szólistának. Ezt én akkor viccnek gondoltam, de ha követem a tanácsát, talán ma jobban érezném magamat e világban. Valamiféle szakma elsajátítása abban a miliőben szóba nem jöhetett, rangon alulinak tűnt egy értelmiségi számára. Az érettségi után a diploma megszerzése volt az elvárt szint. Ezzel nem volt probléma, mert mindig is mérnök akartam lenni.


Akkor hát feladjuk? – 14. rész – a fogadtatás (nov. 8.)
2004. nyarán jogerősen beindult a Pátria Civil Közhasznú Egyesület Kerepesen. (Azért kellett a „civil” szót is belevenni a névbe, mert Pátria néven már létezett több egyesület.) A megalakulásról levélben értesítettem Bók Károly polgármestert, aki nem reagált. De a képviselők se nagyon tudták, mit csinál egy ilyen „civil lokálpatrióta” társaság, sőt volt olyan képviselő, aki általam feltett közéleti kérdésekre visszakérdezett: „mi köze hozzá?”. Szóval, hogy egy civil szervezetnek mi köze az egész települést érintő fontos problémákhoz, miért akar ezzel foglalkozni? Ezt kérdezte egy népképviselő a rendszerváltás után 13-14 évvel… Ma már tudom, hogy a vezetőkkel (polgármester, képviselők) el kellett volna beszélgetni, például meghívni őket, és alapelvekről tárgyalni.

Gondoltam én erre, de a többiek felháborodtak minden közeledési kísérleten: ők ugyan nem ülnek le egy asztalhoz bizonyos vezetőkkel, mondták. Mert azok majd úgyis kidumálják a dolgokat, mellébeszélnek, jobb ezeket távozásra bírni, és akkor majd jó lesz minden Kerepesen.

Utólag úgy gondolom, hogy a rendszerváltás alapjairól – az új politikai szabályokról – kellett volna elbeszélgetni a kerepesi elöljárókkal. Szép nyugodtan, szenvtelenül, hogy érezzék, nem vagyunk senkiházi fröcsögők, akikből Kerepesen vannak egy páran, olyanok, akikről Karinthy azt írta: „vitte a nagylöttyös indulat”.

Persze  indulat volt bőven a Pátria gyűlésein. Talán lehetett volna önmérsékletre inteni a tagokat, de úgy láttam, szükségük van a dühöngésre: ha nem lett volna megengedett panaszkodni-szidalmazni, akkor tán el sem jöttek volna. Itt meg, a Ferenc-József Vendéglő tetőterében – hetente többször is – kiereszthették a gőzt.

Persze megkaptuk a megalakulásunkra a választ, ugyanis – mit tesz Isten! – a helyi lapba „olvasói levél” (hej, azok a szép komenista idők!) érkezett. Egy ismert idős asszony szerint – kinek dicséretére legyen mondva, névvel vállalta, hogy lepocskondiázza a Pátria vezetőit – hatalomból kimaradt, tehetségtelen és alkalmatlan embereknek nyilvánított bennünket. Ez nagy hülyeség volt, hiszen választáson egyikünk sem indult, illetve volt egy képviselő tagunk is, de azt a néni nem tudhatta. A tehetségről meg annyit, hogy ha megnézte volna a testületet, hát abba még olyan ember is bekerült, aki nemcsak a közigazgatással, hanem még a fogalmazással is hadilábon állt. Ennyit az alkalmasságról és a tehetségről…

De az igazi baj nem az önkormányzat felől érkezett. A lakosság reagálása, eltekintve néhány gratuláló levéltől, közönyös volt. Amikor újságunkban megköszöntük a népszavazáson való részvételt, valaki azt írta, hogy „nem magukra szavaztunk, hanem a liget beépítése ellen”. Hát, igen, tudomásul kellett venni, hogy egy civil szervezet megjelenése nem feltétlenül vált ki általános tetszést a lakosság köreiben.


Akkor hát feladjuk? – 13. rész – célok és céltalanság (okt. 30.)
Mégis mit akart ez a Pátria Egyesület 2004-ben? Ha jól emlékszem, megfogalmaztuk a célokat: foglalkozni Kerepes közéletével, elemezni a történteket, a múltat kutatni, településfejlesztési irányt mutatni stb. Valamint felvilágosítani a falu népét arról, hogy mi történik éppen, mert a „hivatalos” újság kizárólag az önkormányzatot volt hivatott dicsérgetni. Gondoltuk, a nép elég okos ahhoz, hogy ha elolvas egy lokálpatrióta civil újságot, akkor a helyes értékrendre áll be. Az újságot „Civil Iránytű” néven jegyeztettem be 2004-ben, és pár évig még kiadtuk, bár én 2006-ban kiszálltam belőle.

Tehát úgy képzeltük el, hogy a Pátria egy helyi hangadó társadalmi csoport, mely felvilágosítja a lakosságot. Hatalomra kerüléssel nem foglalkoztunk, bár néhányan megjegyezték, hogy a következő választáson indulni kellene. Nekem az volt a véleményem, hogy akkor tudunk hitelesek maradni, ha senki nem akar polgármester vagy képviselő lenni, vagy ha akar is, az az ő magánügye, szervezkedjen a saját kontójára. Az Egyesület meg maradjon meg civilnek.

Csakhogy ez nem egy város, ahol vannak egyetemisták, értelmiségiek, akik elvek mentén szervezkednek, és az az értékrend motiválja őket, amit a képzettségük révén a világról tanultak. Például, hogy elég a demokráciára való törekvés, a környezet- és településvédelem és más hasonló társadalmat védő gondolat, és máris elindulhat a szervezet. Itt alapvető probléma volt, hogy ki kellett találni, hogy mi késztetheti cselekvésre a tagokat, mi legyen a motiváció.

Nagyon gyorsan kiderült, hogy nem valamiért (pl. nemes célért), hanem valakik ellen lehet csak mozgósítani. Volt olyan hét, amikor négyszer is összegyűltünk, és oda lyukadtunk, hogy minden rosszért, ami Kerepesen történik, egy-két nevezett vezető ember a felelős, és őket kell eltávolítani. Akikről persze megállapítottuk, hogy nem értenek a feladatukhoz, erkölcsileg selejtesek, gonoszok és haszonlesők. Pár hónap alatt bekövetkezett az, hogy gyűlöletklubbá alakultunk, ami ellen kézzel-lábbal kapálództam, mert ezért kár egyesületet alapítani, és csak az időt múlatjuk az egymásnak való panaszkodással.
 
Persze időközben kiadásra került a Civil Iránytű, amiben megjelentek az önkormányzat cselvetéseit leleplező cikkek, és próbáltuk helyre tenni a fejlesztés irányait. Megírtuk civil településfejlesztési koncepciónkat, melyet beterjesztettünk az önkormányzatnak. (Állítólag foglalkoztak is vele, bár semmilyen visszajelzést nem kaptunk.)


Akkor hát feladjuk?  – 12. rész – a "szilasi nagyrét" (okt. 28.)
Egy kis kitérővel beszéljünk a szilasligeti rétről! Már csak azért is, mert mára nyilvánvalóvá lett, hogy a rét a helyi politika küzdőterévé vált. Sokan imádják persze a település közepén érintetlenül maradt természeti rész látványát, csak hát, ha tényleg olyan sok természetvédő lenne Kerepesen, akkor ugyanilyen védelmet kellett volna kapnia a Szilas-patak Forrásvölgye mind a kerepesi, mind a szilasligeti ágának. De nem kapott, pedig pár éve a szilasligeti természetvédelmi területet kiszemelték beépítésre, „csónakázótó” fedőnévvel. Az ellen senkinek sem akart népszavazást kezdeményezni, pedig már a vízjogi engedély is megvolt, ami lehetővé tette volna a fairtást. (Hálistennek rájöttek, hogy ez senkinek sem üzlet.)

A szilasi rét esetében viszont 2004-ben és 2018-ban is eszébe jutott egy-egy politikai csoportosulásnak, hogy fellépjen az önkormányzat (beépítési szándéka) ellen. Tulajdonképpen mindkét akció sikeresnek bizonyult, olyan értelemben, hogy megálljt parancsolt a meggondolatlan városfejlesztésnek.

Sajnos szkeptikus vagyok mindkét terület további érintetlenségét illetően. Ahhoz nagyon művelt társadalomnak kellene lenni, hogy belássuk, hogy egy-egy természeti tájrész megmaradása fontos egy településen. Még ha városnak is nevezik. Kerepesen ráadásul pont az értékrenddel van probléma.


Akkor hát feladjuk? – 11. rész – indul a Pátria Egyesület (okt. 26.)
A 2004. évi helyi népszavazás lebonyolítása Labancz József kezdeményezését követően a frissen alakult Pátria Egyesület kezelésébe került.

Mindenki tudta, hogy egy sikeres népszavazás nagy lökést adhat egy induló civil szervezetnek, ugyanakkor arra is fel kellett készülni, hogy mi lesz akkor, ha nem lesz sikeres. Ha netán a lakosság mégis csak a szilasi réten szeretné látni a polgármesteri hivatalt és egy új lakótelepet… Persze az akkori néphangulatban azért ez nem volt várható, hiszen a korábbi évek építkezései ellenérzéseket váltottak ki.
 
Az történt, ami borítékolható volt, miszerint 50 %-nál kevesebb választópolgár ment el szavazni, így hiába volt a 90 % feletti elutasítása a beépítésnek, a népszavazás érvénytelen lett. Vagyis nem kötelezte semmire a Bók-önkormányzatot. Mégis hatással volt a képviselő-testületre, mert a ciklus végéig nem mertek lépni az ügyben.
 
Sajnos az Egyesület sok tagját letörte az eredmény, kudarcként élték meg a népszavazás eredménytelenségét, és rögtön azzal kellett indítani, hogy felrázzam a társaságot.

Nagyon nehéz indulás volt. Ráadásul akkor még nem tudtam, hogy a helyi választásokon való indulást programba kellett volna iktatni. "Csak úgy" helyi politizálni Kerepesen, ennek nincs hagyománya. Közügyekbe beleszólni ugyan a kádári időkban már lehetett, de véleményezni nem. A civil sajtó már polgári demokratikus vívmány.


Akkor hát feladjuk? – 10. rész – első évek az ezredforduló után (okt. 9.)
2001-ben lemondott Tóth Lajos polgármester, mert nagy hangú helyi emberek addig piszkálták, hogy elege lett a vezetésből. Helyébe Bók Károlyt választották, később egy évvel, a 2002. évi rendes választásokon 4 évre kapott lehetőséget. Sajnos már az első évben körvonalazódott, hogy egy „fogjuk meg egymás kezét” jelszóval összeállt képviselő csapat magához ragadta a döntéshozatalt. Bók és az őt favorizáló pár ember rövid úton igyekezett intézni a falu sorsát. A testületi üléseken az előterjesztéseket elemző, gondolkodó képviselőket (Erhardt Csaba, Rózsás Erika, Palotai László) rendre elhallgattatták, és igyekeztek korlátozni a hozzászólásaikat. A testületi ülések jegyzőkönyvei tanúsága szerint az ülések szellemi szintje alacsony volt, rendre elbeszéltek egymás mellett, és gyakran összefüggéstelen „párbeszéd” után gyorsan döntésre vitték a dolgokat.

A nevezett három képviselő sokszor feldúltan érkezett az ülések után a Ferenc-József Söröző padlásterébe, a Labancz József által civil gyűlésekre biztosított terembe, hogy a civileknek beszámoljon a történtekről. Ez a három képviselő hitelesnek tűnt, mert tanult emberekről van szó, akik a rendszerváltás utáni kor szellemének megfelelően hittek a polgári értékrendben, például a demokrácia, a nyilvánosság, a nyitottság szükségességében, valamint a problémák racionális megoldásában.

A hangulat akkor kezdett el fokozódni, amikor híre ment, hogy a szilasligeti rétet is be akarja építeni a vezetőség. Akkor már épült a „nyugdíjas ház”, de még nem tudta senki, mi is lesz belőle. A hevület már-már forradalmivá lett a szilasi hangadók körében, amikor híre kelt, hogy majd' ezer embert akarnak letelepíteni a rétre. Az előkészületekről felemás hírek érkeztek, mert a polgármester szerint a vállalkozó üzleti okokra hivatkozva titoktartást kért. Persze kitudódott a terv, mire fel gyorsan lakossági fórumot tartott az önkormányzat, ahol a magyarázkodást megelőzve Labancz József bejelentette, hogy népszavazást kezdeményez. (2004. február)

Mindeközben a Teleház helyiségében élénk szervezkedés kezdődött egy lokálpatrióta egyesület megalakítása céljából. A belépők száma, ha jól emlékszem, 38 volt. Ez már egy jelentős csapat, lehetett gondolni. Sok kezdeményezés származott tőlem, ezért megválasztottak a Pátria Egyesület elnökének. (2004. április)


Akkor hát feladjuk? – 9. rész – mit is kellene feladni? (szept. 26.)
Mit is kellene feladni? Hitünket a fejlődésben, a polgári demokrácia bekövetkezésében. Mert az ún. rendszerváltás azt jelentette, hogy Magyarország a nyugati fejlődési folyamat irányában haladhat tovább. Alternatíva nem mutatkozott, bár többen jöttek a „harmadik út” elképzelésével, illetve az Orbán-féle „illiberalizmus” tulajdonképpen ugyanez, csak elmaszkírozva.

Az az érzésem, hogy Kerepesen a 2000-es évek első évtizedében megindult a polgári demokratizálási folyamat. Elsősorban a Pestről kiköltözők hatására egymás után alakultak Szilasligeten a civil szervezetek, a Szilasligetért, a Teleház, a Pátria, majd a Szilas Tér, melyek „alulról szerveződtek”, vagyis nem volt hatalmi ráhatás. (A Két Faluért és utódja az Összefogás Kerepesért Egyesületek nem népi kezdeményezések, hanem Franka Tibor választási szervezetei.)
 
Nem szabad megfelejtkezni a 90-es években alakult Összefogás Környezetünk Védelméért Egyesületről sem, amit Hunyadi Pali bácsi vezetett, amíg ki nem vették a kezéből, és el nem lehetetlenítették. De voltak más csoportosulások is, ha nem is bejegyezve, de működtek. Azonban a 90-es évek még nem is annyira a polgárosodás, hanem inkább a Kistarcsáról való leválás jegyében teltek, és ez irányban alakult ki valamiféle közakarat. De a leválás gondolata Szilasligeten tovább fokozódott, mert a szilasiaknak az volt a véleményük, hogy a régi Kerepes lakossága a fejlődés gátja, mert minden változtatási kísérletnek akadályai. Többen a hangadók közül Szilasliget önállóságában látták a jövőt.

Ilyen körülmények közepette került sor a Pátria Egyesület megalakítására 2004. tavaszán.


Akkor hát feladjuk? – 8. rész – értelmiség (szept. 11.)
A magyarországi értelmiségiek körének meghatározása nehéz feladat. Már csak azért is, mert ez a fogalom egyrészt többféleképpen értelmezett, másrészt a XX. század során átalakult. Értelmiségi: véleményem szerint felsőfokú iskolai végzettségű és folyamatosan gondolkodó, elemző, a világra nyitott emberekről van szó, akiket a lét hétköznapi gondjain túl elvek is érdekelnek, és akiket kialakult nézeteik legalább annyira irányítanak, mint a biológiai-egzisztenciális szükségletek.

Van olyan meghatározás is, amely azt állítja, hogy igazán értelmiségi csak egy harmadgenerációs diplomás lehet, azaz, akinek már a nagyapja és az apja is az volt. Tehát ahol a diploma megszerzése a családi értékrendben fontos. Csakhogy ma már a diplomának nincs olyan nagy jelentősége, mint a XX. században, mert önmagában nem ad társadalmi rangot. Ráadásul a felsőfokról kijönnek olyan emberek, akik nagyon is praktikusan gondolkoznak az életről, ami – szerintem – deklasszálódást jelent. A szakbarbárságról ne is beszéljünk, azaz, hogy valaki csak a tanult szakmához ért, de az élet más területei nem érdeklik. Márpedig egy értelmiségi széles érdeklődésű kell, hogy legyen, különben hogyan alkothatna véleményt a világról? Tehát attól, hogy van valakinek diplomája, ma már nem jelenti azt, hogy széles látókörű, gondolkodó ember. Fontos viszont, hogy otthonról mit hoz.
 
Kerepesen, ha a statisztikákat megnézzük, azt látjuk, hogy iskolai végzettségben nem sok eltérés van más falvakhoz képest. Mégis a helyi közéletben a felsőfokú végzettségűek (21 %) közül nagyon kevesen vesznek részt. A hatalmi ambíciókkal rendelkező emberek jellemzően érettségizett szakmunkások, jobb esetben van még valami posztgraduális képzettségük, jobbára tanfolyam jellegűek. Ennél még rosszabb, hogy a másodgenerációs diplomások is kevesen vannak, többnyire paraszti családból származnak, vezetői tapasztalatot otthonról nem hoztak. Olyan emberek kerülnek hatalomra, akiket évszázados nyomorúságból származó frusztráció és revansizmus motivál. Ezt én Döbrögi-jelenségnek nevezem. Manapság a Lúdas Matyi típusú emberek felnőtt korukban nem lúdtenyésztők akarnak lenni, hanem Döbrögi urasággá szeretnének válni, és uralkodni. Az elnyomásért, amit őseik kaptak, cserébe elnyomást adnak, és ezt igazságosnak érzik. Hát egy értelmiségire ez nem jellemző, mert otthon felkészítik arra, hogy embereket vezetni csak pedagógiai érzékkel lehet. Verésért verést adni ostoba dolog. Márpedig Kerepesen ma ez van a közéletben.

Kerepesen nemigen találkozni értelmiségiekkel, így nem kell csodálkozni, hogy nincs meg az értékfelismerő képesség és azt megőrző tevékenység. Egyetlen értékkel törődnek, ez pedig a vallás, ami a templomok állapotának fenntartásában nyilvánul meg. Más területtel egyszerűen nem foglalkoznak. A négyszáz éves tiszttartói házat hagyják összeomolni, a temetőben levő Nepomuki Szent János szobrot dilettáns módon restaurálták, az örömmel ideköltöző fafaragó házaspárt mellőzték és elkedvetlenítették, hasonlóan a szilasligeti festő emlékét, akinek a fali szekkóját a faluházról eltüntették, a természetvédelmi területet le akarták dózerolni, hogy horgászni lehessen. Ezek nem véletlen dolgok, egyszerűen olyan vezetők kerülnek hatalomra, akik szellemi értékrendszerében az említettek nem játszanak szerepet. Persze a lakosságnak sem kell fafaragó, festő, zenész, természetvédő, a beköltöző operaénekes is kardigánban énekel népszerű slágereket, azt legalább értik. Néha a templomban értékes komolyzenei koncertet adnak, erre oda kellene figyelni, megszokásból el is mennek az öregek, de nem több. Marad a hamisan játszó, és primitíven doboló zenekar, erre lehet mulatni, elvégre másra nem kell nekik a zene.

A gond az, hogy ma már ezt sokan észreveszik, de nem szól senki, mert Kerepesen nem szokás szólni a múltból itt maradt csontvázak miatt. Akinek nem tetszik, elmegy Pestre szórakozni.


Akkor hát feladjuk? – 7. rész – tótok (szept. 3.)
Népszámlálási adatok szerint Kerepesen 1880-tól 1920-ig tótok alkották a lakosság közel 80 %-át. Valószínű, hogy az 1800-as években kerültek többségbe, és az is feltételezhető – szerintem –, hogy a trianoni békekötés (1920) utáni magyarítás vetett véget a tót korszaknak. Pontosabban nem lett vége, mert még az 1950-es években is beszéltek Kerepesen tótul, de valószínű, hogy a lakosságcsere miatti félelmükben vagy hazafias elvárások okán egyre többen vallották magyarnak magukat. Azt írják, ráadásul szlovák forrásból származik, hogy a tótok közül az értelmiség – országos viszonylatban értve – akart a leginkább magyarrá lenni, de ahogy a kerepesi iskolázottságot nézem, tót értelmiségről Kerepesen nemigen beszélhetünk. Itt leginkább földművelésből próbáltak megélni, de nem sok sikerrel.

Sokan Pestre jártak be dolgozni, de a szegénységre jellemző, hogy Pesten sem kerestek annyit, ami a „villamos” (így hívták akkoriban a HÉV-et) bérletre elég lett volna. Így aztán nyomorúságos szállásokon húzták meg magukat, és csak akkor jöttek haza, ha a földművelés megkövetelte. Más forrásban olvasom, hogy „fél Budapestet a tótok építették”. No, nem építőmérnökként vagy kőművesként, hanem leginkább segédmunkásként.
 
Egy 1931-ben írt újságcikk szerint az akkor már aggastyán Wéber Ede Horthy kormányzóhoz akart fordulni, hogy szabadítsák fel a földesúri birtokok egy részét, hogy a nyomort csökkenteni lehessen Kerepesen. Mezítlábas asszony fotója is előkerült a háború előtti évekből, ahogy egy kút alatt fürdeti a kicsinyét.
 
A ma élő idősek emlékezete kb. a II. világháborúig nyúlik vissza. Meglepő, hogy a 30-as évek előtti időkről mennyire nem hallottak semmit a szüleiktől, nagyszüleiktől. „Forró Marika néni” is csak az 1932-től kezdődő időkre emlékezett, ekkor fejezte be az iskolát.

A tót hagyományok időnként felelevenítésre kerülnek Kerepesen, köszönhetően annak a pár idős asszonynak, aki fontosnak tartja, hogy foglalkozzon az őseivel. Ha a tótokról kérdezzük őket, azzal jellemzik a nemzetiségüket, hogy zárt közösséget alkottak, és nem szerették, ha az idegenek beleavatkoznak a dolgukba. Befogadási feltételük az volt, hogy el kell fogadni a szokásaikat. Így lehetett, hogy a német ajkúak is eltótosodtak, talán kénytelen-kelletlen.

A tótok hűséges nép, írják róluk, az elöljárót respektálják, nem lázadoznak, és erősen vallásosak. Hát, ha megnézzük a Templom utca környékét, talán rá lehet húzni erre a kaptafára némi következtetést, de túl olcsó dolog lenne, ha azt állítanánk, hogy Kerepes lassú haladásának ez a fajta konzervatívizmus az oka. Már csak azért sem, mert az utóbbi évtizedekben Szilasliget lakosság száma is szépen gyarapodott. Ide pedig az ország több részéről, vidékről és Budapestről is sokan költöztek, akik nem tótok. Tehát heterogén lakosságról van szó, ami Kerepest és Szilasligetet összetéve igaz. A közös bennük az, hogy egyformán hiányzik belőlük a lakóhelyének sorsát figyelemmel követő, aktív társadalmi életet élő – polgár.


Akkor hát feladjuk? – 6. rész – zsidók és német ajkúak (aug. 30.)
A kérdés az, hogy válhat-e falun élve polgárrá valaki. Az eddigiek szerint nemigen. Mégis olvasni, hogy léteztek falun is polgárok.

Tehetősebb helyiekről van szó, akik foglalkozásuk (vállalkozásuk) következtében egzisztenciálisan kiemelkedtek a többiek közül. Magyarországon a zsidók és a svábok polgárosodtak leginkább.

Kerepesen éltek „zsidók”, őket csak így emlegették, ebben nem csak a származás, hanem a foglalkozás is benne van. „Elmentem a zsidóhoz” ezt meg azt venni, mondták, ha kellett valami. Ugyanis k
ereskedő családok voltak, akik városi öltözetet viseltek. 

Svábokról, vagy más német ajkúakról keveset tudni, valószínűleg ők is a parasztsághoz tartoztak. A kerepesi németek a XVIII. században még különálló nemzetiséget alkottak, de sokan elvándoroltak, és aki maradt, az a XIX. században „eltótosodott”, így írja a szakirodalom, ami ezen a tájon jellemző volt. Azt jelenti, hogy a tótokkal együtt, azokkal kisebbségben élve tót szokásokat vettek fel, és még tótul is beszéltek. (Kerepesi tótul, és nem szlovákul, mert az nem ugyanaz.) Beházasodva pedig a tót közösséghez tartoztak. Tehát a sváboknak egzisztenciálisan nem sikerült kiemelkedni Kerepesen.


Akkor hát feladjuk? – 5. rész – a falu szociológiája (aug. 23.)
„Egy faluban mindenki mindent tud a másikról” – szokták mondani. Nyilván ez túlzás, de tény, hogy jobban szem előtt vannak az emberek. Szembetűnik, ha valaki nem tartja a szokásokat, másképp gondolkodik, mint a többiek. Nem kellemes érzés, ha a templomban nem áll mellé senki, ha pletykálnak róla, ha agyonhallgatják, ha nem keresik a társaságát. (Bár megjegyzem, hogy Kerepesen a „megesett lány” sem került társaságon kívülre, legfeljebb egy megkülönböztető fejkötőt kellett felvennie az esküvőn.)
 
Falun egyetlen iskola van, és ha összevész a szülő a tanárral, jobb, ha visszafogja magát, különben cipelheti a gyereket nap mint nap egy másik településre. Egy városban – ezzel szemben – legfeljebb átíratja egy másik helyi iskolába a gyereket, … és így tovább.

Mindenből egy van, nem lehet válogatni, beletörődsz vagy megszöksz. Ha gyenge az iskola színvonala, egész életen át szenveded. Ha megharagszik rád valami vezető ember, félretesznek, agyonhallgatnak vagy ellehetetlenítenek.
 
Falun tehát visszafogja magát az ember, kerüli a konfliktusokat, hallgat és bólogat a többiekkel együtt. Nem problémázgat, nem korbácsolja fel az állóvizet. Kerepesen például még ma is ott tartunk, hogy a közéleti hibák felvetését piszkálódásnak tartják, ennek írásban történő megjelenítését gyalázkodásnak, egymás hibáinak felvetését pedig sárdobálásnak. Ezek túlzó kifejezések egy polgári demokráciában, ha közéleti szereplőkről van szó, mert ennek a társadalmi berendezkedésnek az egyik ismérve a kibeszélés, azaz a párbeszéd, ami nélkül mozdulatlanná dermed a közélet.

„Ne szólj szám, nem fáj fejem…” Vélhetően egy plurális demokráciában nem okoz problémát, ha valaki felvet egy kérdést, és azt többféleképpen válaszolják meg. Ettől nem esnek egymásnak az emberek. Akkor jó dolog vitázni, ha a vita nem jár érzelmi tolulással. A vita az állítás ismertetéséből, az érvek felsorakoztatásából, és a másik fél meggyőzéséből áll. Többnyire ez utóbbi nem sikerül, de minden vitának a szellemi hozadéka az az ismeretanyag, amit a felek közölnek. Éppen ezért hasznos dolog a vita, csak hát kulturált körülmények mellett.

Akkor még a pluralitást csak említettem. Számomra ez a szó, „plurális”, Grósz Károly 1987-es beszéde hallatán vált ismertté. Jé, gondoltam, ha ezentúl többféle vélemény lehetséges, akkor eddig csak egy volt, és azon kívül mást gondolni nem volt szabad. Bizony nem! A tekintélyelvű társadalomban, mely a múltat jellemezte, mindig megmondta valaki, hogy mit hogyan kell gondolni, amit elfogadni kötelező volt. „Amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek!” Bizony, mi, ökrök befogtuk a szánkat, és meghunyászkodtunk.

Igen ám, de a demokrácia megélése, méghozzá a polgári – és nem a népi – leginkább vitafórum formájában történik, ugyanis szüntelenül kérdezik a véleményünket, és mi állandóan mondjuk a magunkét, mert szabad embernek gondoljuk magunkat. Na, most ezt a vitafórumot helyezzük be egy faluba, ahol számtalan megoldandó feladata van a vezetőségnek, és számtalan „okos” emberrel találja magát szemben. Az okosok eddig nem beszéltek, illetve talán a tanácsi korszakban már felvethettek problémákat, szigorúan csak a közellátással kapcsolatban, a „politizálás” viszont tabu volt.

Szóval ezek után nagyon bátor embernek kell lennie annak, aki falun szembe megy az árral. Hát lehet így polgárrá válni?


Akkor hát feladjuk? – 4. rész – a polgár (aug. 12.)
Pomogáts Béla szerint: „Az én felfogásom szerint (és ebben természetesen a kérdés évszázados társadalomtudományi és szépirodalmi megközelítésére támaszkodom, mondjuk Max Webertől Márai Sándorig), nos, szerintem azt az embert nevezhetjük polgárnak, aki valamiféle személyes autonómia birtokában él, munkálkodik és kerül kapcsolatba a társadalom és az állam intézményeivel. A polgárnak saját egyénisége van, szabadon képes dönteni sorsának nagy kérdéseiben, vannak bizonyos ismeretei közelebbi és távolabbi környezetéről, érez valamiféle vonzalmat a kulturális értékek iránt, van véleménye a közélet dolgairól, és természetesen biztos megélhetése van, aminek alapját azonban nem föltétlenül, sőt, általában nem saját vagyona képezi, inkább a szakismeret és a tudás, a munka és a szorgalom. A polgári lét nélkülözhetetlen eleme az erkölcsi tartás, ennek lehet alapja a hagyományos valláserkölcs, de lehet a civil: „polgári” erkölcs is (amelyet Petőfi korában „köztársasági erkölcsnek” neveztek), a két erkölcsi alapállás között egyébként nincs értelme konfliktust teremteni.

 A polgár ezért nincs alávetve a hatalom, a felsőbbség (a miniszter, az igazgató, a párttitkár) akaratának, és mint állampolgár, mint munkavállaló, mint helyi lakos, megőrzi emberi méltóságát és szuverenitását, nemcsak a magánélet szűkebb körében, hanem a közéletben is: mint választópolgár, mint egy ország, egy nemzet, egy helyi közösség polgára, aki felelősséget képes vállalni a társadalom működéséért, és ezért hajlandó eleget tenni kötelességeinek, ugyanakkor ismeri jogait és élni kíván velük. (Például választások idején leadja szavazatát!)”

Nosza! Keressünk Kerepesen olyan embereket, akik "valamiféle személyes autonómia" birtokában élnek, egyéniségek, szabadon képesek dönteni, ismereteik vannak a környezetükről, éreznek vonzalmat kulturális értékek iránt, van véleményük a közélet dolgairól, biztos megélhetésük van, valamint szakismeret, tudás, munka és szorgalom jellemzi őket. Továbbá - és ez fontos - képesek felelősséget vállalni a társadalom működéséért...

A probléma mindjárt az autonómia kérdésével van: lehet-e egy falusi ember önálló gondolkodású? Pontosabban: ha lehet, kinyilváníthatja-e másoktól eltérő nézeteit?


Akkor sem voltak egymással megelégedve (aug. 11.)
Képviselők az asztalnál, lakosok a székeken. Lakossági fórum a szilasligeti iskolában, 2005-ben.Akkor hát feladjuk? – 3. rész – polgári demokrácia (aug. 10.)
A polgári demokráciával kapcsolatosan leggyakrabban azt olvasni, hogy Magyarországon nem tudott (még) kifejlődni. Hogy pontosan mit is jelent ez a szókapcsolat, sokféle értelmezés létezik. A mai jobboldal igyekszik kisajátítani magának a „polgár” szót, mondván, hogy a baloldal, a szocializmus idején szemben állt a „polgári” mentalitással, így a polgár csakis jobboldali, sőt nemzeti konzervatív ember lehet. Ez így leegyszerűsítés, és emiatt a polgárság megítélése hitvitává vált, és nem sok köze van a történelemhez.

A polgárok elsősorban egzisztenciálisan emelkedtek ki a jobbágyok és egyéb számkivetettek sűrűjéből. Egy tanult és szellemileg felszabadult - elsősorban városlakó - réteg, amely gazdaságilag biztosan áll a lábán, kevésbé függ a hatalmasoktól, urambocsá’ nem fél, és van véleménye, amit ki is nyilvánít. Nem szolga, ezen okból nincs is neki szolgai lelke. Identitása a környezetéhez igen nagy, foglalkozik is vele, akár napi tevékenységként is. Szemben a jobbágyokkal, akik az urukhoz kötődnek, tőle függenek. Persze a jobbágy is foglalkozik a lakóhelyével, de ez nem közéleti érdeklődést jelent, hanem az együttéléshez, a szokásokhoz való ragaszkodást, ami ugyan szintén társadalmi viselkedési mód, de a társadalmi helyzet véleményezésével, urambocsá’ megváltoztatásával nem foglalkozik. Az az urak dolga, mondja, és nem lázong, de ugyanakkor állandóan morgolódik alávetettsége okán.
 
Tehát szerintem egy polgár nem baloldali vagy jobboldali, mert a polgárosodás hajnalán ezen fogalmak nem léteztek. Ami viszont fontos, és ide tartozik, hogy a polgári demokrácia alapja a kapitalizmus, amit ma piacgazdaságnak hívnak, mert a marxista terminológiát nem szokás használni.

Magyarországon leginkább a kisnemesek polgárosodhattak volna, de a nyugati eszmék nem hatották át őket, inkább a nemzetállamot próbálták éltetni, de ebből sem akkor, sem ma nem lehet megélni. A gazdaságfejlesztés szükségességét nem ismerték fel. A nyugat szellemisége leginkább csak a művészetekben jelent meg Magyarországon.

De mi van ma Kerepesen? Léteznek-e kerepesi polgárok? Szóhasználatban igen, de kérdés, hogy az igazi polgári mentalitás jelen van-e? Hát erről szólnak majd e sorozat következő részei…

Hej, Kerepes, Kerepes! (júl. 30.)
Hát így néz ki ma Kerepes város egyetlen műemlék jellegű épülete.


Akkor hát feladjuk? – 2. rész – építések (júl.29.)
2003-ban kiderült, hogy a kerepesi vezetőség megkerülve a lakosságot, mellőzve bármiféle demokratikus párbeszédet, olyan fejlesztésekbe kezdett, amiről messziről látszott, hogy nem közérdekűek, inkább egyéni mozgatórugóik vannak. Miért kell Kerepesre településközpontot vagy lakótömböket építeni, amikor az utcák nagy része elhanyagolt, poros? Amikor sok helyen nincs megoldva a csapadékvíz elvezetés, amikor nincs rendes helyi közlekedés stb.

Már akkor látszott, hogy az építés a neuralgikus pontja a közéletnek. Ma is így van, és ennek nem feltétlenül a lakosság túlnyomó részt konzervatív beállítottsága az oka. Azt mondják az emberek, hogy a kárpótlási törvény folytán néhány ember indokolatlanul nagy földterülethez jutott. Ezek mezőgazdasági területek voltak, de gazdálkodni nemigen akartak rajta. Értékük sem volt jelentős. Elindult hát a föld ingatlanok átminősítési kísérlete. Külterületből belterületbe vonás, ahol kellett, utána átminősítés lakóterületté. No, ennek már volt értéke. Mindezt csak az önkormányzat révén lehetett megoldani. Csak a képviselő-testületnek van joga területrendezési terveket készíttetni és jogszabályba iktatni. A földtulajdonosok egy része talált is partnerséget, mert az akkori önkormányzat a „fejadó” bűvkörében élt, azaz úgy gondolták, minél több ember él Kerepesen, annál több pénzt kapnak az államtól. Tehát a lakásépítés preferálása egybeesett az ő fejlesztési elképzeléseikkel.

A kárpótlás során nagy területeket szerző emberekkel szemben nagy volt az irigység. Ahol lehetett, kritizálták a terveiket. Más ok is volt a szembenállásra: helyben nem volt szimpatikus a lakópark vagy a tömbház, ilyenek építésére előzőleg, a szocializmusban nem volt példa. (Kivétel talán a Vasút utcai téesz-irodaház.)
 
Aztán arról még nem is beszéltem, hogy Magyarország közepesen korrupt ország, ahol szinte beépült a közéletbe, hogy az építők hálapénzt szoktak adni. Aki munkát vagy lehetőséget kap, lead 10 vagy 20 %-ot. Mindez persze közpénzből magánzsebbe történik, ami bűntett, de az ilyesmit nem szokták a nyilvánosság előtt rendezni. Bizonyítani nem lehet, és a magyar lakosság már beletörődött abba, hogy a közélet korrupt és hazug. Kerepesen is sokan morognak emiatt, de konkrét ügyeket - bizonyítékokkal - nem tudott eddig előhozni senki.

Szóval – szerintem – Kerepesen mindhárom felsorolt ok hozza össze, hogy az emberek utálják az építést. Ezzel persze gátolják a fejlesztést is, de a kevésbé fejletlen jelen nem idegesíti annyira őket, mint a bizonytalan jövő, amiből ráadásul mások húznak hasznot.
 
Külön fejezetet érdemelne a „településközpont” a szilasi réten. Itt csak megemlítem, mert nem csak korrupciós ellenérzéseket vet fel, hanem a régi Kerepes és Szilasliget viszonyát is, ami helyi sajátosság. 2000 körül még nem lehetett elfogadtatni a kerepesiekkel, hogy Szilasligeten legyen a központ. Azóta persze változott a hozzáállás, és – szerintem – ma már csak az idős korosztály foglalkozik a „két falu” gondolatvilágával.

Akkor hát feladjuk? – 1. rész (júl. 26.)
Annyit tudtam, hogy Kerepes egy falu, ami nincs túl messze Budapesttől. Falun sose laktam, csak városokban, ezért idealizált elképzelésem volt róla. Falu, gondoltam, ahol az emberek ismerik egymást, és a kert végében, a kerítés két oldalán, ásóra támaszkodva beszélik meg a világ dolgait. Falu, ahol nem kapkodnak, mert az idő nem annyira fontos, mint a városban. Nyugalomra számítottam.

1999-ben költöztünk Szilasligetre, ahol eleinte elsősorban a távolsággal voltam elfoglalva. Messzinek tűnt a HÉV-állomás, a helyi közlekedés pedig csapnivalónak, de gondoltam, a táj és a kerti ellazulás majd kárpótol ezért. A helyi közélettel nem akartam foglalkozni, ami egy idő után nehezemre esett, mert korábbi lakhelyemen, Budapest-Sashalmon a helyi újságban és civil körökben elő-előfordultam. De hát mit okoskodjak én egy faluban? Játsszam el a városi értelmiségit, aki jellemzően diplomások között dolgozik?

De nem álltam meg, és 2001-ben valahogy kikerült egy cikk a kezemből, ami megjelent a kerepesi hivatalos újságban. Az volt a címe, hogy „Az énektanár is fontos” Vagy valami hasonló. Arról szólt, hogy örvendetes, hogy Kerepesen a materiális dolgok mellett a szellemi értékteremtést is lényegesnek tartják. (Évekkel később hallottam vissza, hogy ezt a cikket Bók Károly polgármester támogatásaként értelmezték. Szóval akaratomon kívül kampányoltam. Akkor még nem tudtam, hogy Kerepesen egyetlen fontos téma van: az, hogy ki a polgármester.)
 
Aztán egyszer kaptam egy e-mailt egy újságírótól, aki a szerkesztőtől tudta meg, hogy én, aki a Magyar Hírlap Online-ba írogattam, Szilasligeten lakom. Akkoriban költözött ki ő is, javasolta, hogy foglalkozzam az eDemokráciával. Ő közben megalapította a Szilasligeti Teleház Egyesületet, mely az országos Teleház mozgalomhoz csatlakozott. Ma már hihetetlen, de akkoriban (2002) nemigen volt a háztartásokban internetezési lehetőség, és szükség volt – főleg a falvakban – asztali számítógépes szolgáltatásra.

Az ezredforduló táján Szilasligetre kiköltözők magukkal hozhatták azokat a társadalmi elvárásokat, amelyeket volt lakókörnyezetükben, többnyire Budapesten megszoktak. A rendszerváltás után 12 évvel vagyunk, és már furcsának tűnik, hogy miközben az ország kezdte átélni a plurális véleményszabadságot, addig Kerepesen még a tekintélyelv uralkodik. Ha itt bárki is a nyilvánosság előtt kritizálni merészelte a polgármestert vagy egyéb helyi hatalmasságot, azonnal dörgedelmes választ kapott a helyi újságban. Méghozzá elég primitívet… „Mit tett le az asztalra? – kérdezték –, hogy kritizálni merészel. Majd rögtön ismertette a cikkíró, hogy akiket kritizálnak, azok bezzeg milyen felajánlásokat tettek. Például hozzájárultak a templom építéséhez vagy térkövezéshez stb.

Nem értem a logikáját – mert nincs is neki. Úgy gondolja, hogy attól, hogy valaki úgynevezett társadalmi felajánlásokat tesz, mentesül a megmérettetéstől vagy netán a „törvény” betartása alól? Mert erről szóltak a kritikák, meg arról, hogy nem méltóztatnak odatenni magukat, amikor fejleszteni kell, mert urambocsá’ nem is értenek hozzá. (folyt. köv.)

Kerepes - Google Earth 2018 (júl. 23)


Miért vált ki agresszív választ a más vélemény?  (júl. 14.)
Mészáros Judit szociálpszichológus szerint:


Kérdés: hány autonóm személyiség van Kerepesen a vezető beosztásúak között?


Zűr van Kerepesen (júl. 5.)
Tizenkét évvel Franka Tibor hatalomra kerülése után megtörtént a csoda: a négy ellenzéki képviselő kivonult a testületi ülésről, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy elégedetlenségét fejezze ki a polgármester vezetési módszereivel szemben, és ellehetetlenítse a további döntéshozatalt. Miért csoda? A Franka mindhárom ciklusában meglévő 3-4 fős ellenzék eddig – a morgáson kívül – semmilyen ellenállást nem volt képes kifejteni.

A polgármester most rájött, hogy a felbátorodott képviselők komoly veszélyt jelentenek számára, hiszen a döntéshozatalt lehetetlenné teszik. Márpedig, ha nincs döntés, leáll Kerepes fantasztikus fejlődése. Vagy tizenöt éve írogatom, mondogatom, hogy erőre csak erővel lehet válaszolni, például tüntetni kell, de erre a „tüntetés” szóra Kerepesen azonnal elpárolog mindenki (bátorsága). Sose felejtem el, amikor 2008-ban a Labanczék háza előtt szinte egyedül kellett demonstrálnom, mert a „társak” aznap mással voltak elfoglalva… 
 
Most más irányt vettek a dolgok, mivel láthatóan kezd szétesni a Franka-udvar. A két bombabiztos ember (jegyző és aljegyző) egymásnak esett, ami nem mindennapi történet. Hogy mi van mögötte, csak sejteni lehet, de talán nem is ez a szenzáció, hanem hogy hogyan bírták ki ennyi ideig egymással. Érdemes megemlíteni, hogy a vezetők közül egyedül a jegyző nem „politizált”, annál inkább az aljegyző, aki nyilvánvalóan a jobboldali pártokhoz fűződő viszonya miatt került a kerepesi Hivatalba.

Mit csinál egy ilyen helyzetben a vezér? Az emberei egymással veszekednek, az ellenzék erőt demonstrál, és jövőre választások lesznek. Hát megpróbál ura maradni a helyzetnek. Frankának ez nem új helyzet, sok helyről zavarták már el, de mindig talált újat, s nem csak helyet, új alattvalókat is. Most is ezt teszi. Be akarja vonni a helyi politikai életbe azokat az embereket, akikről azt tartja, hogy befolyásukkal meg tudják fordítani a helyzetet. Ezt úgy szokták mondani, hogy „támogatják”. Legfőbb feladat persze a testület szavazóképességének visszaállítása. Kíváncsi vagyok, hogy a „négyek” közül lesz-e olyan, aki átáll. Kerepesen elég például egy játszótér ígérete, és máris megváltozik az iszony. Iszonyból viszony lesz.

2001 óta olvasom a kerepesi hivatalos újságot. Az a szokás, ha támadják a főnököt, rögtön megjelennek a hűségnyilatkozók, akik lepocskondiázzák a szegény polgármester ellenségeit, és kijelentik, hogy csak ő képes annak a nagyszerű küldetésnek a teljesítésére, melynek következtében töretlenül haladunk előre, és előre és előre...

Unokáink valószínűleg már nem fogják látni (jún. 30.)


A képen a Szilas-patak szilasligeti ága, lápterület. A láp a természeti folyamatok miatt előbb-utóbb kiszárad, unokáink már nem biztos, hogy láthatják.


Kerepes, a retrográd falu (jún. 22.)
Barátom, egy Kapter nevű szintetikus android (azonosítási száma 19520411). Kapter megjelenésében és megnyilvánulásaiban teljesen embernek tűnik, pedig az  Xter bolygón állították elő. Vagy tizenöt éve találkoztunk Pesten, ahova leszállt az űrből a verdájával, és szerelőt keresett, de rajtam kívül mindenki elhessegette. Pontosabban: elküldték a jó fenébe, gondolván, hogy kéregető. Kinézetre nincs benne semmi szokatlan, teljesen embernek tűnik, beszélni, gondolkozni, viselkedni is tud. Sokat beszélgettem vele a világ dolgairól, miáltal teljesen átvette az énemet, legalábbis abból annyit, amennyit racionálisan értelmezni tud. A lényeg, hogy az ő viselkedési programjában az észszerűség és az erkölcs meghatározó szerepet játszik.

Nemrég Kerepesen járt, szétnézett a településen. Szerinte Kerepes szellemisége anakronisztikus. Olyan, mintha mondjuk 1938-ban lennénk.  

– Retrográd falukép, ami kibontakozott előttem. Országzászló, trianoni emlékmű, Szabó Magda ajtói, mind a huszadik század első felének szellemiségét idézik – mondja. – Az átpolitizált kulturális program konzervatív mementók sorolásából áll, jelenkori szellemi önkifejezés nem létezik. „A kommunizmus áldozatai”, „A kereszténység üldözése”, megemlékezés a GULAG-ról (emléktáblával), és így tovább. Mintha csak a politikai múlttal akarnának foglalkozni az itteni emberek, annak keserveiről megemlékezni! Más hatás nem érte őket? Ráadásul sokszor a múlt emberei szidják a múltat. Tömegpszichózis ez, vagy másról van szó?

– Nem értesz bennünket, Kapter! – mondom a fémfejűnek. – Az emberi világ nem egy racionális világ, amelyben – mint nálatok – beprogramozzák a helyes közerkölcsöt, és mindenki alapból egyenes jellem és tisztességes. Mi, emberek gyarlók vagyunk, ezt nálunk a keresztény szellemiség el is ismeri. Hibázunk, tévedünk, köpönyeget fordítunk, aztán meggyónjuk, és minden megy tovább. Fontos életelemünk a felejtés…

– Pedig irracionális dolog az erkölcsi szabályokat áthágni – mondja. Paródiává válik a közélet. Ha nem tartjátok be a szabályokat, akkor nem kellene úgy csinálni, mintha lennének.

– „Ez nem így működik”, szokták mondani. Szabályok vannak, csak nem mindenkinek kell szigorúan betartania…

– Na, jó, nálunk sem minden tökéletes. Például a múltkor az áramerősségem egy százalékkal csökkent, jelentettem, de nem vizsgálták ki. Pedig a paraméterek pontos megtartása és a megbízhatóság éltet bennünket.

– Megindultatok a lejtőn – nevetek rajta. – Minél tökéletesebb emberutánzatok lesztek, annál többet hágjátok majd át a szabályokat. De térjünk vissza Kerepesre! Mi az, ami hiányzik neked, Kapter?

– Az előre mutatás hiányzik… A fejlődésbe vetett hit, a pozitív jövőkép, hogy nemsokára jobb lesz minden, és bíztatni egymást, hogy tegyetek végre e célból valamit! Mert mindenki csak panaszkodik, de amikor lépni kellene, akkor gyorsan eltűntök.

– Közhely, hogy panaszkodó nép vagyunk – sóhajtok fel, és nézek magam elé tűnődve.

– Lusták és irigyek vagytok, az az igazság! – kiált fel egy androidtól szokatlan hévvel. – Frusztrált népség él Kerepesen, sose volt közösségi sikerben része. Nem éreztétek még a közös ünneplés mámorító ízét. 2013-ban a várossá válást se ünnepeltétek meg kellően, a pár nappal ezelőtti öt éves évforduló is elég laposra sikeredett. Furcsa ez nekem. Mintha sok lenne a megkeseredett ember, aki abban leli örömét, hogy ellendrukker lehet. Kihasználják, hogy szólásszabadság van, és állandóan szidalmazzák a vezetőséget.

– Mert azt hiszik, hogy a legfőbb vezető tehet a sikertelenségről – világosítom fel.

– Nem hiszem, ez inkább egy plebejus típusú reakció.  Bezzeg, ha ők kerülnének hatalomra, minden jóra fordulna!

– Messianisztikus elképzelésekben nincs hiány Kerepesen, … és van egy pár magát titokban Messiásnak érző ember. Van, aki szinte betege lett annak, hogy nem őt választották meg polgármesternek.

– … de mire fel ez a nagy önbizalom? – kapja fel a fejét Kapter. – Ennyire iskolázottak, ennyire felkészültek az önjelöltek?

– Egy fenét! Ha Kerepesen valaki tud egy mobil budit rendelni tűzijátékkal egy utcai rendezvényre, magát rögtön alkalmasnak gondolja a polgármesterségre. Azt hiszi, a jó szervezőképesség, az ügyeskedés elég ide. Sajnos nincs vezérnek alkalmas ember, az értelmesebbek hátra húzódnak, nem akarnak ebben a szellemi katyvaszban részt venni. Akik maradnak, ettől felduzzad az önbizalmuk, és felértékelik magukat.

– Nincs valami oktatás polgármester önjelöltek részére? – kérdezi Kapter.

– Be lehet iratkozni különféle előképzésekre, de nem vizsgálja senki a felkészültséget. A nép dönt az alkalmasságról…

– … az a nép, mely állandó agymosásnak van kitéve, és érzelmileg erősen befolyásolható? Nem jellemző, hogy tudományos alapossággal elmélyülnének a társadalom helyzetének elemzésében.

– Pedig ez lenne a politizálás alapja. Ha csak a felszínen tájékozódnak, nem tudnak jól dönteni a választáson. De a reális tájékoztatás helyett a politikusok állandóan izgatják a népet, gyűlöletet keltenek a politikai ellenfelükkel szemben. Aztán a felhergelt emberek elmennek szavazni. Az eredmény látható: Kerepes önerőből szinte semmire sem képes.

– Azon csodálkozom, hogy ti, emberek, ennyi retrográd jelenség ellenére mégis csak életben tudtok maradni. Kerepesen például működik minden szolgáltatás, az emberek csak a szétszórt szemétre panaszkodnak. Pedig ilyesmi bárhol előfordul a világon, még az USA-ban is. Csak ez itt a baj?

– Nekem ennél sokkal több bajom van. Például a kontraszelekcióval. Kerepesen nem az a lényeg, hogy mihez értesz, vagy mit mondasz, hanem hogy a fő hatalmi vonulathoz tartozol vagy ellene vagy. A kettő között lenni sem jó, el kell kötelezned magad. Ha szolgálod a hatalmat, kapsz valami alamizsnát, aztán kényelmesen tündökölhetsz, mintha lennél valaki.

– Ebben nincs semmi különös, ez a hatalomgyakorlás szokásos módja. Kiszorítani az ellenzőket – magyarázza Kapter az emberről tanultakat –, hogy könnyebb legyen kormányozni. A sok kritika árt a hatalomnak.

– Mindez egy magában nem túl biztos hatalomnál fokozottan jelentkezik. Ha a vezetőnek nincsen gyakorlata az emberek vezetésében, nem ért a közigazgatáshoz, nincsenek jelentős politikai kapcsolatai, ráadásul nem is itt lakik, nem lehet biztos a dolgában. Kialakulhat a félelem a kritikától, félelem attól, hogy a háta mögött szervezkednek ellene.

– Tele van a világ paranoiás vagy azzá váló vezető politikusokkal. Miért lenne Kerepes kivétel? – kérdi Kapter.

– Azért, mert egy önkormányzati vezető nem félhet az emberektől. Nem kerülhet ki senkit, nem diszkriminálhat, nem oszthatja meg a települést, ez egy közösségi rendszer… – mondom.

– Hm – ezen Kapter elgondolkodik. Önkormányzat, mint közösségi rendszer. Új elem a programjában.

Forrásvölgy - 2011 körül (jún. 14.)"Kerepesi parasztasszony kislánya fürdetéséhez készül" (jún. 10.)
Beállított fénykép, vagy az életből ellesett pillanat 1939-ben? (Járai Rudolf fotós képe)


Ritka kerepesi képeslap (máj. 31.)


Bocs, nem jöttem rá időben, hogy jövőre polgármestert választunk (máj. 28.)
Amikor furcsa találkozások játszódnak, amikor olyan emberek jönnek össze hirtelen, akik korábban nem keresték egymás társaságát (netán utálták egymást), amikor furcsa írások jelennek meg, melyek mintha új összefüggések mentén körvonalazódnának, akkor gyanakodni kell Kerepesen, hogy a nem távoli jövőben polgármestert fognak választani.

Kerepesen az a legfontosabb kérdés, hogy ki ül be a rongyos vidéki „bársonyszékbe”, hogy aztán megmutassa a többieknek, különb legény, mint ők, és ő mondja meg, mikor zárjon a kocsma. Apropó, kocsma! Forró Marika néni mesélte, hogy a kerepesi kocsmában sokszor annyira izzott a hangulat, hogy ha a legények tánc közben egymáshoz értek, azonnal elkezdődött a lökdösődés, és esetleg kitört a verekedés. Néha szurkálás is volt, de hálistennek nem komoly. Bekötözték a sebeket, másnapra kijózanodtak, és ment tovább az élet. Így van ez ma is, annyi különbséggel, hogy a közélet vált egy kissé kocsmaivá. ...mert politizálnak a legények.

A mai Kerepesre az jellemző, hogy miközben „papíron” város, a valóságban a falusi múltba visszavezetett település. Múltba, de rossz értelemben, mert a múltat számon tartani, és abból tanulságokat levonni érdem, de a világ változási tendenciáiról tudomást sem venni, vagy a fejlődési irányt egyenesen károsnak tartani nagy sületlenség. Márpedig ilyeneket hallani a vezetőség nyilatkozataiban.

„Elrohan Kerepes mellett a történelem”, ezt többektől hallom. Valójában az a tét, hogy Kerepes lépést tud-e tartani a világgal, vagy egyhelyben topog, és a vezetőség a maga önámító füllentéseit szajkózza a lakosság felé.
De hát Kerepesen a közöny az úr, nem is annyira a polgármester. Ha a közönyön nem változtatunk, a helyzetünk reménytelen.

Heten Tarcsa ellen (máj. 20.)
Kerepesen már a 90-es években felforrósodott a hangulat...


Remek Maris háza (máj. 9.)


Az egyik legcsodálatosabb kép a kerepesi múltból (ápr. 29.)
Ha idegen jár Kerepesen, sehol sem látja jelét, hogy ez egy tót múltú település. Hogy mégis így van, korabeli fényképeket kell elővenni.

A képen Fogd János és családja látható kerepesi tót népviseletben. Becslésem szerint 1920 körüli a kép, amit technikailag egy kissé javítottam, hogy még pompásabb lehessen. Mert az, pompás, a fotó maga a tökély, minden tekintetben. A ruhák, a háttér, nemkülönben az arckifejezések.  Népszavazás: a fél pohár víz esete (ápr. 24.)
Ma divatos kifejezés a félsikerre. Ha félig van a pohár, a szomjasak kevésnek tartják, a szárazak pedig elegendőnek. A papírforma bejött: senki nem gondolhatta, hogy meghaladja a részvétel az 50 %-ot, két héttel az országos választás után mintha kihalt volna a közéleti aktivitás. Még ha tudni is lehetett előre, hogy nem lesz eredményes, szükség van népszavazásra. Fontos, hogy akit megmozgat a téma, az kinyilváníthassa a véleményét. 5-7 millió forintot Kerepesnek is meg kell, hogy érjen a demokrácia, akár évente is.
 
Annak, hogy végül is a nem-ek győztek 1228/1222 arányban, nem sok jelentősége van. Ha már a számokkal játszunk: Franka Tibort 1660 választópolgár akarta polgármesternek, most 1222 állt mellé, 1228 viszont kifejezetten szembeszállt vele, mert egy orvosi rendelőt leszavazni politikai döntést jelent. Tájékozatlan ember biztos, hogy az érzelmei után megy, és kell neki a rendelő.

Csakhogy ez a népszavazás nem kifejezetten kapcsolódik az egészségügyhöz. 1228 ember közül  sokan tudhatták, hogy csak azért szólt a kérdés rendelőről, mert előtte a rét beépítésének tiltásáról szóló kérdést elutasította a HVB, mondván, hogy csak konkrét döntésről lehet szavazni, általános dolgokról nem. A rendelő a terveivel már elég konkrét állapotban volt ahhoz, hogy fel lehessen lépni ellene.

A politika rafinált dolog. Kerepesen 1228 ember nem hagyta magát megvezetni a mézes-mázos „orvosi rendelő” behívószóval, és rájött, hogy meseszerű dolog, hogy egy szegény önkormányzat az egészségügy érdekében adakozóan lép fel.

Persze nem ilyen egyszerű a helyzet, mert az egyes szavazókörzetek nemleges véleményéből arra is lehet következtetni, hogy sokaknak a rendelő helyével van a bajuk, például nem akarnak Kerepesről Szilasra átjárni orvoshoz.
Ami viszont szomorú, hogy három szilasi körzetben is az igenek győztek, és mint Szilasligeten lakó polgár, nem értem, hogy miért akarják a szilasiak likvidálni a rétet. Minden nap elmennek előtte, és gyönyörködhetnek benne. Már akinek tetszik. Sajnos sokakat hidegen hagy a látvány.
 
Pedig a 2004-es Településfejlesztési Koncepció (Pátria) felhívta a figyelmet arra, hogy illenék a látóhegyet és a völgyet tájképvédelem alá helyezni, de erre fogékonyság nem mutatkozott. Szerintem nem is tudják, hogy mi az. Talán a főépítész tudja, de az ITS már nem említi a lehetőséget. Mindenképpen be akarják építeni; úgy tűnik, ez eldöntött tény.

Szóval tervezik a rendelőt, és megépítik. Ehhez kilométeres utat építenek a réten, U alakban. Kiépítik a közműveket, miáltal az összes ingatlan értéke ugrásszerűen megnő. Az önkormányzat az ingatlanai eladásából akarja finanszírozni a rendelőt. Ha így van, akkor beindul az ingatlanbiznisz a réten. Abból pedig csak a magántőke fog profitálni, középület nem épül.

Ingatlanbiznisz, merthogy valójában ez a cél. Akik most a rendelőre szavaztak, csodálkozni fognak évek múlva, hogy mik épülnek a réten. 

Népszavazás: a helyzet változatlan 2004-hez képest (ápr. 21.)
Egy, a rétre építendő orvosi rendelőépületet szorgalmazó helyi képviselő írása szerint ma nem az a helyzet, mint a 2004. évi népszavazás idején, mert olyan otromba beépítési szándékuk, mint amit Bókék rejtett lakótelep terve jelentett, most nincs. Egyszerű orvosi rendelő lesz, semmi otrombaság, nem kell izgulni! – ilyesmit ír a képviselő, legyen igaza!

Én, aki NEM-mel fogok szavazni, bizony izgulok. Már nem hiszek a kerepesi meséknek. 2003 óta követem a kerepesi közéletet, és azóta sok csalafintaság hangzott el a hatalmon levők részéről. 2003-ban „nyugdíjasház” behívószóval adták be a József A. lakótömb-bizniszt a képviselőknek, aztán „civil házat kapunk ingyen” jelszóval akartak 352 lakást építeni a szilasi rétre. Szintén ingyen kaptuk volna a 011-es (szilasi rét még külterületen) szabályozási tervét, de ezt már nem merték megcsinálni a 2004-es népszavazás eredménye, a 92 %-os elutasítás miatt.

Franka Tibornak egyetlen jogos érve lehet, hogy az általa 2011-ben kezdeményezett belterületbe vonást és a szabályozási tervet senki nem kifogásolta akkor! Legalábbis nem emlékszem arra, hogy lett volna egyetlen ember vagy szervezet, aki felkapta volna a fejét arra, hogy csupa „településközpont vegyes” (Vt) kategóriába sorolták a rét parcelláit. (A SzilasBlog írt róla.) Simán átment a lakossági szűrőn az a lehetőség, hogy a rétet ezentúl bármikor faltól falig beépíthetik. Mindössze a 2014-es helyi választási kampányban esett róla szó, amikor is a Springer- és a Jobbik-csapat választási pontjai között szerepelt, hogy a rétet nem kellene beépíteni. A helyi közélet hallgatott. Kivétel volt Liptay Gábor, aki megpróbálta a lakásépítéseket jogszabályban korlátozni.

Miért vagyok hitetlen a képviselő kijelentésével kapcsolatosan? (Miszerint ők semmi otrombaságot nem fognak elkövetni.) A következő okból:

A Franka Tibor által vezetett önkormányzatoknak nincs településfejlesztési koncepciója.  Nem érezzük, hogy léteznének rövid vagy hosszútávú fejlesztési elképzelések. Amit látunk, azok ötletszerű kapkodások. Innen úgy tűnik, hogy néha jön valahonnan egy-egy ötletadó, vagy a polgármester álmodik egyet, és azonnal új elképzelések törnek elő. Tóth Lajos expolgármester a fórumon elmondta, hogy a probléma a Vasút utcai hivatali épület eladásával kezdődött, amiben ma megfelelő egészségközpont lenne elhelyezhető. Aztán a polgármesteri hivatal elfoglalta az iskolaépület egy részét, majd eladta a leendő bölcsőde telkét, és az iskola területéből kiszakított területen bölcsődét épített.

Az átgondolatlanságra jellemző, hogy előbb felújították a faluházat (kidobott pénz), majd egy pályázat keretében bővítették. Az építési körülmények rávilágítottak arra, hogy helyben nincs ember, aki megfelelő műszaki ellenőri tapasztalattal rendelkezik. Az eredmény egy szánalmas nézőtér lett, megfelelő szellőzés és világítás nélkül. Pár ezres falvakban különb színpad és nézőtér van.

Vagy például itt van az oxyfa. Jött egy ügynök, és elkápráztatta a döntéshozókat azzal, hogy milyen jó üzlet. Hét-nyolc év múlva „ingyen fát” lehet kitermelni. Referencia nem volt, csak ígéretek, de a hivatalos újság a címlapon hozta a nagyszerű lehetőséget. Amatőr dolog az ilyet elhinni. Rossz rágondolni, hogy mi lett volna, ha invazív, agresszíven terjeszkedő növényt telepítenek Kerepesre.

Ilyen fejlesztési elképzelések mellett jelent meg az orvosi rendelő (inkább egészségház) terve a tavalyi évben. Semmilyen korábbi szabályozási tervben nem szerepelt ilyesmi. Azzal etettek bennünket, hogyha nem folytathatja a tervező cég a korábban felvázolt rendelőépület tervezését, fizetni kell, így muszáj lesz rendelőt építeni. Ez komoly? Egy tíz ezres város vezetőségét ilyesmivel lehet zsarolni? Vagy ez is csak egy kerepesi mese.

Szóval ilyen hírek érkeznek az önkormányzat felől. Utóbb kiderült, hogy a rendelőépület mégsem kockaház lesz, mert a tervezőt áthatotta a központi erdőfolt látványa, és hullámos vonalvezetésű épületet álmodott. Azaz kikerülik a fákat. Az erdőfoltot érdemes szemügyre venni. Csupa kiöregedett fa, mely már szinte magától eltörik. Nem lesz nehéz találni olyan szakértőt, aki az építési balesetveszély miatt az összes fát kivágatja. Újat ültetni meg nem lesz érdeke senkinek. Nem hiszem, hogy a fő látványelem, az erdőfolt sokáig megmarad. Annak állagmegóvását tervezni kellene, de ilyesmiről nem hallani.

Szóval megint jőnek, építkezni akarnak, mint 2004-ben. Csak most más a behívószó: „orvosi rendelő”. 2004-ben már megírtam a Civil Iránytűben, hogy ezek a behívószavak olyanok, mint a trójai faló. Sok ember még örül is neki, aztán éjjel kiszállnak belőle a harcosok, és mindenkit lekaszabolnak.

Mit értek ezalatt? Ha a rendelőhöz vezető utat kialakítják, valamint megépítik a közműveket (víz, villany, gáz) akkor a többi telek ugrásszerűen felértékelődik, és kezdetét veszi az építési láz.

Aki az IGEN-re szavaz, a totális beépítést indítja el! Várjuk meg, hogy a 2019-ben megválasztott testületnek lesz-e más koncepciója!

Ebben a mai testületben bármit keresztül lehet vinni, amit a polgármester akar. Még a szabályozási tervet is lehet módosítani öt perc alatt. Ettől a testülettől semmi jót nem várok. Nincsenek eredményeik, nincs bennük partneri képesség. Csinálgatnak valamit, de mintha nem lennének tisztában azzal, hogy merre kellene menni.


2013 óta város Kerepes, de nincs urbanizációs programja. Gazdasági élet néhány kis bolton, valamint átlag 20 milliós évi árbevétellel rendelkező kisvállalkozásokon kívül nincs. Gazdaságélénkítő intézkedések nem léteznek, nem is tudják, hogy szükség lenne gazdasági életre. Az iparűzési adóbevétel kb. a fele annak, amit egy 10 ezres városnak be kellene szedni. Itt élünk egy óriás faluban, amit pár ember irányít: a volt újságíró, a gyermekorvos, az iskolaigazgató, a pénzügyes, a kábeltévé-ügynök nyomja rá a pecsétet arra, hogy mi legyen.

Ennek a népszavazásnak ez az értelme, hogy lehetőség nyílik a testület blokkolására vagy legalábbis döntésének lassítására. Hogy a fennmaradó egy évben több kárt már lehetőleg ne tegyenek.

Népszavazás vagy amit akartok… (ápr. 15.)
Franka Tibor polgármester és píár csapata egyre izmosodik, egyre több az általuk kitermelt érvelő, és megjelenésében is tetszetős kiadvány az új egészségházról. Aki most érkezett a hathuszassal Kerepesre, nem is érti, minek is ez a népszavazás. Szép fák között ívelt egészségház, trallala. Mit kell ezen szavazni? Valóban kell az egészség, sőt még azt is be lehet nyelni, hogy a polgármester dicsőséget akar, és hogy a kedvenc gyermekorvosa igazgató óhajt lenni, és egyáltalán valamit produkálni akarnak végre, nem csak azt, amit az európai adófizetők ide gurítottak elénk. Mert az utak, a művház, a bölcsi, az ovi a francia és a német adófizetők pénzéből épült, saját forrás alig van benne.

Kell a vezetőknek a siker! Nahát, miért akadályozzák őket azok a csúnya ellenzékek?

 

Az itt a gond, hogy ez a népszavazás nem a feltett kérdésről szól. Mint ahogy sok népszavazás is inkább a politikai hovatartozásról. Kivel vagy? Az Igennel vagy a Nemmel? Azt kell eldönteni, hogy hova tartozol. Kerepesen meg pláne.

Kerepes egy hűbéri korszak szellemi maradványa. Az látszik, hogy a „pesti agglomerációs jelen” némiképp polgárosította az agyakat, de a mélyben még az úr/szolga gondolkodás él. Más helyeken is az országban, talán a pesti értelmiséget kivéve így van, de valahogy Kerepes még nagyon falu. Szellemileg. Az van, amit a polgármester (tanácselnök, bíró stb.) mond. Ha ki akarsz kéredzkedni pipilni, felteszed a kezed, kisfiam. Így szokták meg az életet. Az alattvalók tapsikolnak az ünnepségeken. Ellenkezni itt nem érdemes, mert csak magadnak okozol bajt. Előbb-utóbb mindenki hallgatni kezd; erre mondják, hogy befelé fordulnak az emberek.

Itt van például ez a szilasi rét, háttérben a látóheggyel, és mindezt majdnem félkörben körül lehet járni. Gyönyörű. Nagy szerepe van abban, hogy ideköltöztünk. Látványról nem ír a hivatalos újság! Szépségről, netán emblematikus tájról nem esik szó, csak a polgármester prüszköléséről, aki nem tűri, hogy ellenkezzenek vele.

Igen, a szépérzék. Ez hiánycikk itt, valahogy a vezetők otthonról (francból, udvarból) nem hoztak ilyesmit. Hagyják pusztulni a régi tiszttartói épületet, le akarják dózerolni a mocsarat, most meg ráöntik a betont a rétre. Sokszor az az érzésem, hogy a természet szeretete valamiféle városi hívság lehet, mert itt, ahol közel van a természet, nem becsülik eléggé. Dzsuva, mondja, neki az dzsuva, ami neked természeti táj. Tessen mondani, az ökológia, az valamiféle új vallás?

Nem, a természetvédelem nem kerepesi találmány. Ezért nem hiszem, hogy a rétet féltik az emberek. Aki a rétet félti, finom ember kell, hogy legyen, az meg nem él errefelé. Tessék kimenni a rétre, és kérdezgetni embereket, hogy mi a véleményük a beépítésről. „Legalább nem hordják ide a szemetet!”, ez a leggyakoribb válasz. Jobb az épület, mint a natúr növényzet, mert ahol épület van, oda legalább nem szórják le a szemetet. Ilyen alapon be kellene építeni az egészet. Hát ezekkel a válaszokkal nem vagyunk kisegítve.

Miről szavazunk? Arról, hogy ki van a polgármester mellett, és ki ellene? Ebben van valami, bár sokan lesznek, akik a kérdésre válaszolnak, az pedig orvosi rendelőről szól. Sokan, főleg öregek, a rendelőt a templom szintjén kezelik. „Lennél te is beteg és öreg, neked is fontos lenne az orvos, aki meggyógyít a rendelőben, és felírja neked mind a tizenhét gyógyszeredet, és akkor sokáig élsz.” A nyakunkon.De mégsem erről van szó! Amire én fogok szavazni, az a szakszerű településfejlesztés. Ami nem létezik Kerepesen. Ad hoc rögtönzés folyik évtizedek óta. A korábbi szabályozási tervben még szabad téri színpad szerepelt a rét közepén. (Fenti kép.) Nyoma nincs semmiféle rendelőnek. Pedig a kedvenc gyermekorvos szerint 2010 óta létezik a probléma. A településfejlesztési tervben nem szerepel orvosi rendelő.  Tavaly hirtelen sürgős lett, miután egy építész tervező cég megfenyegette az önkormányzatot azzal, hogy az előtervet ki kell fizetnie, ha nem rendeli meg a kiviteli tervet. De lehet, hogy ez is csak látszat. Erre utal, hogy most teljesen más terveket mutattak be.

Szóval zavaros történet ez. Ha ennyire fontos az egészség, akkor miért nem tesznek semmit a nitrátos csapvíz ellen? Határérték felett van. Csecsemővizet kellene osztani legalább. De a felnőtteknek sem egészséges, a levesben benne marad a nitrogén. Vagy itt vannak a sorozatos csőtörések. Zavaros lesz a víz tőle. Nálunk kb. minden harmadik napon gusztustalan színe van a víznek a fehér lábosban. Az egészségház ez ellen nem orvosság.

Aztán persze kérdés még, hányan mennek el szavazni az országos választások után két héttel? Rossz sejtésem van. Szóval ezt nagyon kitalálták, megpíározták, talán nem is véletlen, hogy elcsúsztatták az időpontot, és nem egyszerre tartották. Kiábrándultak az emberek a politikából. Miért cihelődjenek fel két héten belül még egyszer vasárnap, a rántott hús mellől?

Osztán mi lesz, ha mégis elmennek az emberek, és leszavazzák a polgármestert? Semmi. Kimagyarázzák, hogy tetszik tudni így, tetszik tudni, úgy…

Ha meg elmennek, és a polgármester mellé állnak, akkor meg bukik az ellenzék. Legalábbis hitelességből.

Melyik a jó eredmény…?
Hagyományos húsvéti locsolás - Pávakör módra (ápr. 7.)


Kerepesi Pávakör - színpadkép a 2018. márc. 15-i megemlékezésről (márc. 30.)


Ujjé! A Ligetben nagyszerű? Ujjé! A Ligetben jó? (márc. 23.)
forrás: kerepes.hu


Franka és a népszavazás (márc. 18.)
Franka Tibor kerepesi polgármester 2018. márc. 14-i ünnepi beszédében kitért a kerepesi népszavazás témakörére.

Franka rutinos propagandista (politikai újságíró volt az MSZMP-korszakban és a rendszerváltás után is), így nem feltételezhető róla, hogy a népszavazást úgy fogja fel, ahogy beállítja, miszerint a lakosság balga része  nem akar új orvosi rendelőt Kerepesen. - Bezzeg máshol ez nem lehetne kérdés! - állítja a szomszéd polgármesterekre hivatkozva.

Pedig egyáltalán nem erről van szó. Tudja ő, hogy a népszavazás nem más, mint egy ellene folyó erődemonstráció. Az ellenzék 12 évi erőfeszítés után végre fogást talált rajta. A Franka-ellenes csoport a 2004-ben már egyszer sikeres népszavazási témát újítja fel, mely a szilasi nagyrét beépítése elleni közakaratra épül. (Akkor az szavazók több, mint 90 %-a elvetette a beépítést.)

Kik az ellenzők? Elsősorban a helyi politikai ellenzék, és a holdudvarukhoz tartozó csoport. Ellenzéken belül Franka által kigúnyolt volt Bók-csapattagok, valamint megalázott emberek, akik gyűlölik 
Frankát. Azt akarják megakadályozni, hogy Franka a mostani ciklusban felmutasson valami eredményt. (Az utóbbi években nem volt semmilyen nevezetes sikere.) Bár az egészségház ebben a ciklusban már semmiképp nem készül el, de Franka dicsekedni azért tudna vele esetleges újraindulása esetén.

Aztán vannak emberek, akik nem politizálnak, csak nem szeretnék a rétet elpusztítani, a szép tájképet elrondítani kockaépületekkel. Kérdés, hogy hány ilyen ember van a közömbösnek tűnő lakosság köreiben. Szkeptikus vagyok a kerepesi természetvédők létezésével kapcsolatosan. Amikor pár éve az önkormányzat le akarta dózeroltatni a Szilas-patak menti természetvédelmi területet, nem tiltakoztak azok, akik ma ordítva-lihegve féltik a rétet az elpusztítástól. Hol voltak ők, akik egyébként minden fa kivágását átokkal kísérik?

Franka úgy próbálja a pozícióját megerősíteni, hogy maga mellé állítja az időseket és a kisgyermekes szülőket, ugyanis őket érinti leginkább az építendő egészségház. Ha beteg az ember vagy a gyerekeke, akkor nem számít a táj, a rét; és be lehet csempészni a buldózert.

A beszéd eme része a képre kattintva megnézhető-hallgatható.

Rókus kápolna (márc. 8.)
kerepesi ótemplom (Miklós templom) 1907-ben részben kiégett, és le kellett bontani. Szükség volt egy kis kápolnára. Ez a képen látható Rókus kápolna, amit 1908-ban húztak fel.

A Szent Anna templom 1912-ben lett kész, attól fogva a kápolna feleslegessé vált. Az 1930-as években le is bontották.

Érdekes, hogy a mai öregek nemigen emlékeznek rá, feljegyzések sem tesznek róla említést. Átmeneti létesítményként kezelték, nem tulajdonítottak neki jelentőséget. Néhány régi fényképen viszont látható. Az itt közölt fotó érdekes nézetből, a mai Templom utca felől mutatja.

A kerepesi helyi buszjárat menetrendje (márc. 3.)


Váljék egészségetekre! (febr. 25.)


Mazochista, aki Kerepessel foglalkozik? – 2. rész (febr. 20.)
Szóval a „mazochista” hajlamú értelmiségi Kerepesre költözik, és beleveti magát a helyi közéletbe. „Sok iskolája van”, így megválasztják helyi képviselőnek, és az üléseken elkezdi értelmezni a felvetett problémákat. Kritizál, logikázik, behatol a probléma lényegébe, elemez stb. Eközben az uralkodó többség fészkelődni kezd: meddig fog még beszélni ez az ember? Hiszen nem azért vagyunk itt, hogy … okoskodjunk, hanem …, hogy szavazzunk.  Az igazi döntés egyébként is a gazda dolga, ő tudja, mit kell tenni. A képviselők többségének meg az, hogy megfogják egymás kezét, összetartsanak, mert különben rendetlenség lenne a településen. Hova jutnánk, ha itt mindenki elkezdene okoskodni?

Miért is gondolkodnak így? Egyrészt pozíciójukat akarják megtartani, másrészt régi tapasztalat, hogy csak erővel lehet összefogni a falut. Gyenge vezető nem kell, mert megszűnhet a rend.  Ha választani kell, akkor inkább állnak be az erősnek tűnő, nagyszájú vezető mögé, mert gondolják, hogy az biztonságot nyújt nekik, úgy, mint annak idején a földesúr. 
 
Emberünk – a mazochista - meg elhitte, hogy Magyarországon demokrácia van. Nincs, nem is volt, különben is mi az, hogy demokrácia? De ő úgy vélte, hogy a rendszerváltás/változás után evidencia, hogy mindenki mindenbe beleszólhat, pláne, ha képviselő az ember. Nem így lett. Előbb korlátozták a hozzászólási jogát, majd megvonták tőle a szót. Elvették tőle a bizottsági elnöki tisztét, vagy lemondatták, értelmezés kérdése. Így jár az, aki ellentmond, aki nem szereti a gazdát. Mert hát erről van szó.

Tehát Kerepesen a gazda iránti hűség a meghatározó pont. Mondhatni, persze, hogy Magyarországon mindenütt, miután visszarendeződni látszik az egypártrendszer, és vidéken kiskirályok emelkednek fel a porból. Máshol sincs másképp. Sőt, Kerepes még egy közepes erősségű uradalom; van település, ahol a helyi lapban minden oldalon a polgármester fényképe jelenik meg. A polgármester reggel a boltban (vesz kiflit), majd meglátogatja az óvodát, utána a játszótéren anyukákkal enyeleg, délután a hivatalában fogadja a magas rangú vendéget, majd a testület előtt magyaráz, és este a nyugdíjasokkal koccint a szép jövőre. Polgármester itt, polgármester ott; fent, lent és mindenhol, trallalala. Nos, Kerepesen még itt nem tartunk.

De az önsanyargatást kiváltó okok között bizony ott van a lakosság is. Amikor 2003 körül civil szervezeteket alakítottunk Szilasligeten, még azt gondoltuk, hogy a lakosságot képviseljük, méghozzá igen demokratikusan, így az emberek majd mellénk állnak. Egy frászt! Sose fogom elfelejteni, hogy amikor a 2004-es népszavazást tulajdonképpen megnyertük, és emiatt köszönetünket fejeztük ki az emberek felé, hát bizony kaptunk egy pár letaglózó beszólást. „Nem magukra szavaztunk, hanem a beépítés ellen!”, üzenték. Aztán kiderült, ami ma már országos viszonylatban is igaz, hogy az emberek a civileket is ugyanúgy utálják, mint a polgármestert és csapatát. De az ellenzéket is utálják, és a pokolba kívánnak mindenkit, aki – úgymond – politizál.

Képeslap az I. világháború időszakából (febr. 19.)
A XX. század elején még főleg tótul beszéltek az emberek Kerepesen. Sőt, volt, aki tótul is írt - ami nem volt jellemző -, persze kiejtés szerinti magyar betűkkel.


Egy kép a kedvencek közül (febr. 13.)
Határ János leginkább természeti tájat festett, nem volt rá jellemző, hogy megragadta volna az urbánus környezet. Ez a kép  a városi impresszionizmus egyik szép példánya.


Mazochista, aki Kerepessel foglalkozik? (febr. 10.)
Volt egyszer Kerepesen egy ember, akinek kedvenc szavajárása volt az, hogy „mazochista, aki Kerepessel foglalkozik”. Beköltöző értelmiségi, egészen a helyi képviselőségig vitte, természetesen ellenzékben töltötte le a négy évet, aztán eltűnt, elmenekült a kerepesi közéletből. Aktív korszakában minden egyes találkozásunkkor elhangzott a szájából a fenti mondat. Először csak mosolyogtam rajta, és kívántam magamban, hogy edződjön meg a tűrőképessége, mert Kerepesen láthatóan harcolni kell még a máshol természetesnek tűnő értékekért, jogokért is.

Azóta eltelt legalább tíz év, és ma már én is ott tartok, hogy lehet némi igaza: az ember leginkább csak kellemetlenséget okoz magának, ha helyi polgárként Kerepes közéletével foglalkozik. Persze csak akkor, ha nem áll be a helyi hatalmat birtokló csoportba. Ma úgy néz ki, hogy kritikus civilként minél többet tesz valaki Kerepesért, annál jobban kiteszi magát annak, hogy…, de minek is?

1.    fokozat – agyonhallgatják. Ez a legáltalánosabb büntetés Kerepesen. Csinálj valamit, legyen az civil egyesület, falfestmény, fafaragás, zenélés; bármi, amivel kitűnsz a többiek közül, biztos, hogy nem ír rólad a helyi (hivatalos) újság, vagy nem keres meg a regionális televízió, de a még a magánrádió sem. Kerepesen nem a teljesítményt mérik, mert az valahogy Kerepesen nem fontos, mint ahogy maga Kerepes sem fontos a Kerepesen hatalmon levőknek. Itt semmi sem fontos, illetve csak egy ember, a GAZDA, nagy betűvel. Majd ő megmondja, kit kell észre venni, kit kell megtapsolni, még ha harmatgyenge munkát végez is, nem számít. Haverkapitalizmus? Még az sem. Inkább posztfeudalizmus.

2.    fokozat – kirekesztik. Na, ez már durvább dolog. Ha hatalomkritikus alkat vagy, és jelentkezel valamely posztra, el akarsz indulni helyi pályázaton, felkarolsz mellőzött embereket, beállsz a hatalom ellenzéke mellé, a pozícióban levő többiek elegánsan ki fognak kerülni. Az emberek nem mernek veled együtt dolgozni, mert félnek, hogy úgy tűnhet, egy gyékényen árultok. A kirekesztés kollektív cselekedet, egy frusztrált társadalom empátia iránti nyomorát tükrözi, a kirekesztés egy keresztény társadalomban főbenjáró bűn kellene, hogy legyen. De nem az. Nem számít annak, mert a kirekesztőket illik megérteni, hiszen kényszerpályán mozognak. Azzal magyarázzák, hogy a pozíció megtartása, a megélhetés mindenek felett áll. „Nem hallhat éhen a család…” ... és hajbókolnak tovább.

3.    fokozat – kipellengérezés. Például a helyi újságban megírják a hatalmasok, hogy te ellenség vagy. Hogy miért? Hát azt nem szokták részletezni. Helyette csak (le)minősítés van, de gondosan vigyáznak arra, hogy nehogy érthető legyen, hogy pontosan mit csináltál, mert az esetben esetleg még melléd áll valaki. Tehát nem cél, hogy megtudják, hogy mi a baj veled, amivel nem elégedett a Hatalom, a lényeg, hogy éreztesse, hogy itt ő uralkodik, feletted áll, és te engedelmességgel tartozol neki. Régen ezt úgy oldották meg, hogy karóba húzták az illetőt. Ma némileg elegánsabb módszert alkalmaznak, médiának hívják a gyilkos eszközt, és karaktergyilkolásnak a módszert.

„Ez egy falu”, mondta magyarázatként, sokatmondó fejbólintással egy Pestről ideköltözött hivatalnok, mondhatni értelmiségi. Az arcán rajta volt, hogy a sommás ítélet megalapozott. Korábban próbálkozott ő is civil szervezettel, de nem lett belőle semmi, mondhatni kirekesztődött a polgári felfogású csapatával együtt. Jó, legyen igaza, Kerepes még egy falu a maga sajátos együttélési szokásaival, szegényparaszti múltjával, szolgasorsot elviselő lakosságával, de Budapesttől pár kilométerre ma már nem sokáig lehet kiskirályságot játszani, még ha a kiöregedő vezetőség mindenáron ezt is akarja. 

Kerepesi harangok (febr. 8.)


"...az ember fajtája, vallása nem alsónemű ..." (febr. 5.)
A Magyar Narancs 2018/5. számában "Haszonleső sváb migránsok" címmel cikket olvashatunk... miről is? Tulajdonképpen a Franka Tibor és Springer Friedrich (régen: Ugró János) közötti személyes ellentét politikai vetületéről. Merthogy minden látszólagos nemzetiségi vonatkozása ellenére nem fajultak volna el a dolgok személyi szembenállás nélkül.

Aki nem kerepesi lakos, az azt olvassa ki a cikkből, hogy Kerepesen Franka Tibor polgármester hajlamos a közbeszédbe némi nacionalizmust vinni,  illetve idegenekkel szembeni fenntartásait hangsúlyozni. De a cikk személyes célzásról nem tesz említést, előzményekkel nem foglalkozik. Illetve annyit említ, hogy mindketten polgármester jelöltek voltak. 

Előrebocsátom, hogy mivel mindkét személy közszereplő, némi személyeskedés belefér, persze csak amennyit a téma kíván. Egyébként mindkét embert igyekszem megérteni, és csak a közéleti vonatkozásokat kiemelni.

Miről is van szó? Franka azt írja egy helyen, hogy ő egy Ugró János néven bemutatkozó embert ismert meg hajdanában. Tudni kell, hogy a magát „Ugrójani”- ként nevező embert ma Springer Friedrich Horstnak hívják hivatalosan, német és magyar állampolgár, és a Kerepesi Német Önkormányzat elnöke. Valamikor a hetvenes években „disszidált” Magyarországról, és lett német állampolgár az NSZK-ban, elveszítve a magyar állampolgárságot. Majd a rendszerváltás után hazatelepült, és Kerepesen vett házat. Ide tartott Franka Tibor is, korábban újságíró a pártállami Magyar Hírlapnál, majd ismert nemzeti érzelmű közíró, akinek 2002-ben nem sikerült a parlamentbe jutnia. Arra gondolt, hogy megelégszik Kerepesen (ahol gyermekkorában laktak) a polgármesterséggel.

Ugró János mikrofonnal együtt született, Németországban szert tett egy kis rádiós stúdióra, amit Kerepesen helyi rádióként kívánt használni. Frankának tetszett a kerepesi rádió ötlete, hiszen akkoriban ő is rádiós volt. Összekötve a rádiózást a polgármesterséggel, kiteljesedve hirdetheti eszméit a magyarság fontosságáról, a hazaszeretetről és az idegenek taszító voltáról. Erre a hitre épül, amit írt egyszer a helyi újságban: „Én nagyon büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. Én nem cserélnék egy langyos franciával vagy egy gőgös angollal, sem egy liberális zsidóval vagy lecsóországbeli amerikaival. Miért cserélnék?” (Csak azt nem értem, hogyha – mondjuk – csehnek, szerbnek születik, akkor meg arra lenne büszke?)

Arról nem ír az újságíró, hogy Franka és Springer a 2006-os helyi választásokon szövetségesek voltak, azaz mindketten a jobboldalt kéviselték. Annyira, hogy a Kerepes Rádió még a választás napján is ismételten sugározta Franka dicsőítését. (Meg is óvták emiatt az első választást.) Ebbe még az is belefért, hogy Rózsás Erika (másik jelölt) elszólásának a „birka népről” jelentőségét felnagyítva naponta többször is leadják.

Nem sokkal a választás után Franka és Springer összevesztek. Hogy pontosan mi volt az ok, nem egyértelmű. A rádió létesítésének finanszírozásával lehettek a bajok, meg hogy Franka egyre több műsoridőt igényelt, amit Springer nem teljesített, így nem is kapott az önkormányzattól anyagi támogatást.

Springer Friedrich - mint német állampolgár - nem volt tisztségre választható Magyarországon. Kezdetben a rádió sem az ő nevén volt, és az általa kitalált német nemzetiségi önkormányzat elnöke sem lehetett. Viszont lehetősége volt felvenni (visszavenni) a magyar állampolgárságot. Meg is tette: a Kerepesi Polgármesteri Hivatalban esküdött fel a magyar állampolgárságra.

Nos, itt álljunk meg egy percre. A címben jelzett „az embernek fajtája, vallása nem alsónemű”, amit cserélni szokás, ez Franka ismert mondása. Gondoljunk csak bele, hogy egy olyan ember, akinek az értékrendszerében előkelő helyen áll az, hogy magyar, és nem cserélne más nemzetiséggel, az hogyan viseli el azt, hogy valaki Ugró János néven, magyarként mutatkozik be, és kiderül róla, hogy Springer néven németté változott. Nyilván, hogy a név- és állampolgárság változtatásnak megvannak a maga jogi okai, de abban nem vagyok biztos, hogy Franka a disszidálást és az állampolgárság megváltoztatását, sőt a névváltoztatást nem valamiféle árulásnak gondolja. Elképzelhető, hogy azt gondolja, hogy Ugró János cserbenhagyta a hazáját, és megtagadta magyarságát. Arról nem is beszélve, hogy később Springer – német kisebbségként – hatalmat akar magának. (De ez már egy másik történet.)

Mindez persze fikció, vélekedés vagy ahogy tetszik. Azért írtam meg, mert a cikket nem érti meg az, aki ezeket a személyes vonatkozásúnak tűnő tényeket nem ismeri. Pedig ez a lényeg, szerintem. Ami a cikket illeti, nem közölhetem, nem másolhatom. Aki olvasni akarja, az interneten megrendelheti a Magyar Narancs 2018/5. lapszámot online.

Kerepesi lányok a hegyen - ismeretlen szerző képe (febr. 3.)
 
Az eDemokrácia bölcsője alighanem Szilasligeten ringott (febr. 1.)
Valamikor, talán 2002 körül e-mailt kaptam egy L. László János nevű újságírótól, aki lelkesen üdvözölt, mert megtudta, hogy én is Szilasligeten lakom. Akkor ő a Magyar Hírlap munkatársa lehetett, én meg írogattam a Magyar Hírlap Online-ba. Százkét humoreszk-szerű írásom jelent meg ott. Kocsi Ilona volt a főszerkesztő és Tibai Timea az Online (internetes különkiadás) vezetője. László János Tímeától tudhatta meg, hogy ez a humorizáló pasas nem messze lakik tőle, mert vele találkoztam.

János arra akart rábeszélni, hogy kedveljem az eDemokráciát, mely mozgalmat talán ő alapította. Érdemes ezzel foglalkozni, mondta, mert ez a jövő, emlegette. Akkor (2002) még gyermekcipőben volt a köznép és az internet kapcsolata az agglomerációban, ezért szervezte meg a Szilasligeti Teleház Egyesületet. Merthogy övé ez a kezdeményezés is, nem csak az eDemokrácia.

 
Mindennek az ad aktualitást, hogy a Demszky-féle szamizdat-kultúrát felmelegítették, mondván, hogy vidéken nem terjednek a szabadság-eszmék. „Nyomtass te is!”- szólít fel az eDemokrácia Műhely. Nekünk, kerepesieknek talán nem szükséges nyomtatni, hallgathatjuk a pesti rádiókat, olvashatunk mindenféle újságot, sőt egyelőre még ellenzéki képviselők is vannak. Hát demokrácia, az nemigen ismert errefelé, sose volt, mondja a Hungarian Boss, mit ugrálunk itten!? Miért pont most lenne szükségünk rá? Tényleg, mit ugrálunk, illetve inkább csak fészbukkolunk, hatalmasakat csapunk a levegőbe, már aki meg nem unja, hogy sose történik semmi. Tanakodunk arról, amit mi sem tudunk: ugyan mire megy a játék Kerepesen? Mi lesz ezzel az országgal?

"Olvassunk szamizdatot!", ma már ez viccesen hangzik, bár nem vagyok benne biztos, hogy évtized múlva nem fogunk lehúzott redőny mögött tiltott híreket olvasni. Addig azért még várjunk a nyomtatással!

A Pávakör újabb pályázatot nyert (jan. 30.)
Egymás után negyedik pályázatát nyeri meg a Pávakör Egyesület. Tegnap érkezett meg az egyik hivatalos értesítés, mely szerint a 2018-as működésre több, mint egy millió forintot kapnak. A Támogató kiköti, hogy a logójának is meg kell jelennie, ha hírt adnak róla. Íme:

Amikor Kerepesen kikötötték a bírót (jan. 23.)
A mai hatalmi csetepatéknál sokkal komolyabb botrányok is voltak Kerepesen. Például 1922-ben írta meg Az Ujság, hogy kiköttették  Gróf János községbírót - fél órára - figyelmeztetésül, hogy a helyi papot máskor ne bírálja. (Érdekes módon a bíró helyébe Rapavi Mihályt, a kerepesi direktórium volt elnökét ültették - írja Az Ujság.)

A nép nem kedvelte az új papot, Rovnyán Jánost, aki túl szókimondó lehetett (egy másik újságcikk szerint káromkodott), és ezt a kerepesi asszonyok nem tudták elviselni. Odáig fajult a dolog, hogy az asszonyok tüntetően kivonultak a templomból, amikor a pap beszélt. A problémát "felülről" előbb igyekeztek elmismásolni, de később már büntettek is: a községbírót a vizsgálatra kirendelt főszolgabíró kiköttette. A kikötés azt jelenti, hogy valakit a hátratett kezénél fogva büntetésül úgy kötnek valamely fához vagy oszlophoz, hogy csak a talpával érinthesse a földet. (Érdekes, hogy Rovnyán János 1919-től 1927-ig volt plébános Kerepesen, tehát a cikk írása után még öt évig tűrniük kellett.)

Érdemes áttekinteni még a hatalmi összefonódásokat. Ezek azok a régi szép idők, amit ma sokan hiányolnak. (Forrás: Arcanum)Indulhat a népszavazás a szilasi rét sorsának alakulásáról (jan. 17.)
A helyi Választási Bizottság  megállapította, hogy a Molnár János kerepesi polgár által kezdeményezett népszavazáshoz összegyűlt megfelelő számú hiteles  aláírás.A kerepesi halálkanyar (jan. 10.)
Ma hajnalban ismét véget ért egy élet a Kerepes és Szilasliget közötti kanyarban, a HÉV-síneken. Az itt látható 1995-ös újságcikkből kiderül, az öngyilkosok egyik szokásos helyéről van szó.Az első Pávácskák (jan. 7.)
Ragoncza Imre tánctanár (a tőle származó információ szerint) a Kisvirág Tánccsoport vezetését leterheltsége miatt nem tudja tovább vállalni. Ugyanakkor a Pávakörnek utánpótlásra van szüksége, méghozzá olyan tánctudású gyerekekre, akik az autentikus tót és magyar tánckultúra alapjait elsajátították. A kerepesi hagyományőrzésre tekintettel célszerű ilyen csoportot a 43 éves Pávakör keretein belül létrehozni, azaz az utánpótlást a felnőttekkel párhuzamosan képezni. A Pávakör két korosztályos gyermekcsoport toborzását kezdte meg. A jan. 4-i évnyitó vacsorán már megjelentek a felvett gyerekek - Pávácskák - a szüleikkel. 

Pávakör óév búcsúztató - új év köszöntő vacsora képekben (jan. 4.)


Jókívánságból sose elég... 2018 (jan. 1.)